"Ve vüs'at-i rahmet ve kerem-i İlâhînin muktezasıdır." ifadesinden maksat nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın, rahmet ve kereminin tecellisi ve kuşatıcılığı, bütün kainatta zahir olarak görünüyor. Böyle bir rahmet ve kerem sahibi Allah, sevap noktasından da mahlukatına ve kullarına karşı pek cömert ve ikramkar olur, denmek istiyor. Bu yüzden Allah’ın rahmet ve keremi, iştirak-i amelden hasıl olan umum sevabı, her bir iştirakçiye aynı ve tamamı ile verir. O umum sevabın bölünerek ve parçalanarak dağıtılmasına, rahmet ve keremi müsaade etmez, denmek istiyor.

"Allah’ın her şeyi kuşatan rahmet ve kereminden de bu beklenir." anlamındadır. Umum sevabı parçalamak ve bölmek, Allah’ın rahmet ve keremine yakışmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...