"Katiyen size beyan ediyorum ki, dinsizlik hesabına bizi ezen sizler, vatan ve millet, asayiş ve idare aleyhinde ve anarşilik lehinde..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Katiyen size beyan ediyorum ki, dinsizlik hesabına bizi ezen sizler, vatan ve millet, asayiş ve idare aleyhinde ve anarşilik lehinde ve müthiş bir ecnebi hesabına beni sıkıştırıp, bir sarsıntı çıkarıp, o cereyanın müdahalesini istiyorsunuz. Onun için, bütün ihanet ve hakaretlerinize beş para kıymet vermem; asayiş, idare lehinde sabır ve tahammüle karar verdim." (Emirdağ Lâhikası-I, 75. Mektup)

Üstad'a ajitasyon (kışkırtma) yapılarak asayişi bozması ve nihayetinde ezilmesi için bir gerekçe oluşturulmak isteniyor. Oysa devlet yetkililerinin görevi vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamaktır. Devlet yetkililerinin vatandaşını kışkırtıp asayişi bozmasını beklemesi en hafif ifadesi ile art niyetliliktir.

Buradan çok açık bir şekilde anlaşılıyor ki, devlet yetkilisi kisvesine bürünen birtakım dinsizler, dinsizlik hesabına samimi bir şekilde dine hizmet eden insanları ezmek ve yok etmek için her türlü hile, baskı ve ajitasyonu uygulayarak, asayişi ve idareyi bozmaya çalışıyorlar. Asayiş ve idarenin bozulması ile çıkacak kaostan yararlanarak, başta Üstad olmak üzere samimi dindarları imha etmeyi planlıyorlar. Menemen olayında olduğu gibi.

Üstadımızın bu dinsizlerin bu art niyetli planlarına karşı en büyük silahı müsbet hareket etmektir. Ve bunu şu şekilde beyan etmektedir:

"Bizim vazifemiz müspet hareket etmektir. Menfî hareket değildir. Rıza-yı İlâhîye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır: Vazife-i İlâhiyeye karışmamaktır. Bizler asayişi muhafazayı netice veren, müsbet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz." (Emirdağ Lahikası-II, 151 Mektup / Son Ders)

Üstadımız, kendisini menfi bir harekete sevk etmek için yapılan bütün işkencelere, zulümlere, oynanan bütün şeytanî oyunlara sadece acı bir tebessümle karşılık vermiş, ona zulmedenler de dahil olmak üzere, bütün bir beşeriyetin imanını kurtarmak için çıktığı o mukaddes yolculuğunu, itidâl-i dem ile sarsılmadan ve düşmanlığa girmeden tamamlamıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...