"Biz dünyaya bakmıyoruz. Baktığımız vakit de onlara yardımcı olarak çalışıyoruz. Asayişi muhafazaya müspet bir şekilde yardım ediyoruz. İşte bu gibi hakikatler itibarıyla, bize zulüm de etseler hoş görmeliyiz." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad'a yapılan ihanet, zulüm ve baskılara normal bir insan tahammül edemez, ama ilahi rahmet ona öyle bir sabır ve tahammül vermiş ki en büyük zulüm ve haksızlıklar bile onu müspet çizgiden çıkarmaya yetmiyor.

Üstad'ın en büyük tesellisi ve gücü ise yüzünün dünyaya değil ahirete bakıyor olmasıdır. Dünya hayatı ne kadar karanlıklı ve zulümlü de olsa asıl hayat ahiret hayatıdır. İnsan ahiret inancı sayesinde dünyanın eziyet ve zulmüne sabır gösterir.

Üstad'ın bütün himmet ve gayreti ahirete yönelik olmasına rağmen, dünyaya baktığında da yine dünyanın asayiş ve huzurunu temin etmek üzerine odaklanıyor ve bu yüzden de müspet hareketi esas alıyor. Müspet hareket etmenin bir gereği olarak da kendine zulmedenlere hoşgörü ile bakıyor ve çoğu zamanda hakkını helal ediyor.

"HAŞİYE: ...Yoksa bir günde, yirmi sekiz senelik zalim düşmanlarımdan intikamımı alabilirim. Onun içindir ki; asayişi masumların hatırı için muhafaza yolunda haysiyetini, şerefini tahkir edenlere karşı müdafaa etmiyor ve diyor ki: Ben değil dünyevî hayatı, lüzum olsa âhiret hayatımı da millet-i İslâmiye hesabına feda edeceğim." (Emirdağ Lahikası-II, 99. Mektup, Haşiye)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...