"Kazaya rıza, kadere teslim İslâmiyetin bir şiârıdır." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kader, her şeyin ezelde takdir edilerek mahiyetini bilmediğimiz bir levhada yazılmasıdır. Kaza ise, bu takdir edilen şeylerin vakti geldiğinde infaz edilmesidir. İnsan bu takdir edilmiş şeylere tam mânası ile teslim olursa, başına gelecek musibet ve sıkıntılara karşı tam bir metanet ve sabır içinde olur.

Kadere tam mânası ile teslim olmuş bir mü’min için, bağırıp çağırmak yakışmaz; şiar ifadesi de bunu ifade ediyor. Kâfirin musibet karşısında bağırıp çağırması ve isyan etmesi makuldür; zira o, hâdiselere küfür gözlüğü ile baktığı için, onların arkasındaki hikmet ve rahmet cilvesini göremiyor ve teselliye medar bir kuvveti kendinde bulamıyor. Lakin mü’min her şeyin ve her hâdisenin arka cephesinde Allah’ın rahmet ve hikmetini iman gözlüğü ile gördüğü için, bağırmak, çağırmak ve isyan ona yakışmaz.

İşte bu teslim ve tevekkül hali, mümin için bir şiardır.

Nasıl ki, doğruluk İslam’ın şiarı ve mü’minin vasfı ise, aynı şekilde rıza ve teslimiyet de mü’minin şe’ni ve şiarıdır; aksi mü’mine yakışmaz, demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...