"Kazaya rıza, kadere teslim İslamiyet’in bir şiarıdır." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kader, her şeyin ezelde takdir edilerek mahiyetini bilmediğimiz bir levhada yazılmasıdır. Kaza ise, bu takdir edilen şeylerin vakti geldiğinde infaz edilmesidir. İnsan bu takdir edilmiş şeylere tam manası ile teslim olursa, başına gelecek musibet ve sıkıntılara karşı tam bir metanet ve sabır içinde olur.

Kadere tam manası ile teslim olmuş bir mümin için, bağırıp çağırmak yakışmaz; şiar ifadesi de bunu ifade ediyor. Kâfirin musibet karşısında bağırıp çağırması ve isyan etmesi bir cihetle makuldür. Zira o, hadiselere küfür gözlüğü ile baktığı için, onların arkasındaki hikmet ve rahmet cilvesini göremiyor. Teselliye medar bir kuvveti kendinde bulamıyor. Lakin mümin her şeyin ve her hadisenin arka cephesinde, Allah’ın rahmet ve hikmetini iman gözlüğü ile gördüğü için, bağırmak, çağırmak ve isyan etmek ona yakışmaz.

İşte bu teslim ve tevekkül hâli, mümin için bir şiardır.

Nasıl ki, doğruluk İslam’ın şiarıdır, müminin vasfı olan rıza ve teslimiyet de müminin özelliği ve şiarıdır; aksi mümine yakışmaz, demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...