"Kazaya rıza, kadere teslim İslâmiyetin bir şiârıdır." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kader, her şeyin ezelde takdir edilerek mahiyetini bilmediğimiz bir levhada yazılmasıdır. Kaza ise, bu takdir edilen şeylerin vakti geldiği anda infaz edilmesidir. İnsan bu takdir edilmiş şeylere tam manası ile teslim olursa, hayatta başına gelecek musibet ve sıkıntılara karşı tam bir metanet ve sabır içinde olur.

Kadere tam manası ile teslim olmuş bir mümin için, bağırıp çağırmak yakışmaz; şiar ifadesi bu manaya bakıyor. Kafirin musibet karşısında bağırıp çağırması ve isyan etmesi makuldür; zira kafir, küfür gözlüğü ile hadiselere baktığı için, hadiselerin arkasındaki hikmet ve rahmeti göremiyor ve teselliye medar bir kuvveti kendinde bulamıyor. Lakin mümin her şeyin ve her hadisenin arka cephesinde Allah’ın rahmet ve hikmetini iman gözlüğü ile gördüğü için, bağırmak, çağırmak ve isyan mümine yakışmaz, onun için makul olmaz.

İşte bu teslim ve tevekkül hali, mümin için bir şiar ve bir simge olmak gerekir.

Nasıl dürüstlük ve doğruluk İslam’ın şiarı, müminin simgesi ise, aynı şekilde rıza ve teslimiyet de müminin şeni ve şiarıdır; aksi mümine yakışmaz, demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...