Kişi Müslüman değil ama doğru sözlü, hırsızlık yapmaz gibi vasıfları var. Kişi Müslümandır, ama yalan konuşuyor, gıybet ediyor, dürüst değil. Bu konu hakkında Risale-i Nur'dan nasıl cevap verilebilir, alakalı yerleri yazabilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Her Müslimin her vasfı Müslim olmak vâcip iken, haricen her dem vaki, sabit değildir."

"Öyle de her kâfirin her vasfı kâfir olmak, küfründen neş'et etmek yine lâzım değildir."

"Her fâsıkın her vasfı fâsık olmak, fıskından neş'et etmek, öyle de, her dem sabit değildir."

"Demek bir kâfirin Müslim olan bir vasfı, Müslimdeki lâmeşru vasfına galip olur. Bilvasıta, o kâfir dahi ona galiptir."(1)

"Hem de bir adam zâtı için sevilmez. Belki muhabbet, sıfat veya san'atı içindir. Öyleyse her bir Müslümanın her bir sıfatı Müslüman olması lâzım olmadığı gibi, her bir kâfirin dahi bütün sıfat ve san'atları kâfir olmak lâzım gelmez. Binaenaleyh, Müslüman olan bir sıfatı veya bir san'atı, istihsan etmekle iktibas etmek neden câiz olmasın? Ehl-i kitaptan bir haremin olsa elbette seveceksin!"(2)

"Meselâ, sabrın mükâfatı zaferdir. Atâletin mücazatı sefalettir. Sa'y ve sebatın sevabı, servet ve galebedir. Şu halde, kâfirin evamir-i tekviniyeye karşı itaati, Müslümanın evamir-i tekviniyeye karşı isyanına galebe etmiştir. Bir müslim, her bir sıfatı Müslüman olmak lâzım gelmediği gibi, bir kâfirin her bir sıfatı kâfir olmak ve küfründen neş'et etmek lâzım değildir. Veyahut galebesi ona istidraçtır, Müslümana tathîrdir."(3)

"Muavenet elini kabul etmek ayrıdır. Adâvet elini öpmek de ayrıdır. Bir kâfirin her bir sıfatı kâfir olmak ve küfründen neş'et etmek lâzım olmadığından, İslâm'ın eski ve mütecaviz bir düşmanını def' için, bir kâfir muavenet elini uzatsa, kabul etmek İslâmiyete hizmettir."(4)

Müslüman birisinde kafir sıfatları bulunabileceği gibi, kafir birisinde de Müslüman sıfatlar bulunabilir. Burada esas olan şahıs değil sıfattır. Bu sebeple kafir birisinin Müslüman sıfatı Müslüman birisinin kafir sıfatına galip geldiğinde, "Kafir Müslümana galip geldi." denilmez, "Müslüman sıfatı kafir sıfatına galip geldi." denilir.

Halihazırda kafir devletlerin Müslüman devletlerine galip gelmesinde bu esas çok önemli bir yer tutmaktadır.

Kafir devletlerde on Müslüman sıfatı işlerken, Müslüman devletlerde on kafir sıfatı işliyor. Haliyle kafir devletlerin Müslüman sıfatları, Müslüman devletlerin kafir sıfatlarına galip geliyor.

Müslüman devletlerde baskı, zulüm, otoriterlik, rüşvet, hırsızlık, yalan, israf, tembellik, liyakatsizlik vesaire gibi kafir sıfatlar kol geziyor.

Kafir devletlerinde demokrasi, adalet, şeffaflık, özgürlük, iktisat, üretim, liyakat vesaire gibi İslam sıfatları hakim olduğu için Müslümanlara galip geliyorlar.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Lemeat.
(2) bk. Münazarat.
(3) bk. Rumuz.
(4) bk. Hutuvat-ı Sitte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

omrc07
Üstadın istikbalde hakaikı İslamiye hüküm sürecek derken devlet farketmez müslüman sıfatların ve yine kimin elinde olmasından maada hakaikı islamiye ile mücehhez devletlerin galip olacağını mı kasdetmiştir yoksa hakaikı islamiye ye sahip olan müslüman devletler mi galip olacak demek istemiştir?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Şahsi kanaatime göre her iki durumda muhtemel. Önemli olan İslam hakikatlerinin galip olması bunun vesilelerini Allah bilir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...