Kur’ân-ı Kerîm'in "Kitab-ı şeriat" olmasını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şeriat, “yol” mânâsına gelir. “Allah’ın şeriatı” Allah’ın gösterdiği yoldur.

“Şeriat” kelimesinin geçtiği bir âyette, Hz. Peygambere hitaben şöyle buyurulur:

“Sonra seni din hususunda bir şeriat üzere kıldık, öyleyse ona, uy!..”(Casiye Suresi, 45/18)

Ancak “şeriat” denildiğinde daha çok, dinin hükümleri hatıra gelir. Bu yönüyle bakıldığında Kur’ân, bir emirler ve yasaklar manzumesidir. Yüce Allah, bu emirler ve yasaklarla bize istikametli hayatı göstermektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...