Kur'an'ın Tarifi, Birinci Cüz

İçerikler


 1. Kur’an'ın tarifinde geçen "tercüme-i ezeli" ile "tercüman-ı ebedî" mefhumlarını açıklar mısınız?

 2. Kur’an-ı Kerim'in "Kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi" olmasını izah eder misiniz?

 3. Kur’an-ı Kerim'in "Ayat-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi" olmasını izah eder misiniz?

 4. Kur’an-ı Kerîm'in "Âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri" olmasını izah eder misiniz?

 5. Kur’an-ı Kerim'in "Zeminde ve gökte gizli esma-i ilahiyenin manevi hazinelerinin keşşafı" olmasını izah eder misiniz?

 6. Kur’an-ı Kerim'in "Sutur-u hadisatın altında muzmer hakaikin miftahı" olmasını izah eder misiniz?

 7. Kur’an-ı Kerim'in "âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı" olmasını izah eder misiniz?

 8. Kur’an-ı Kerim'in "Âlem-i şehadet perdesi arkasında olan âlem-i gayb cihetinden gelen iltifatat-ı ebediye-i Rahmaniye ve hitabat-ı ezeliye-i Sübhaniyenin hazinesi" olmasını izah eder misiniz?

 9. Kur’an-ı Kerim'in "İslamiyet âlem-i manevisinin güneşi, temeli, hendesesi" olmasını izah eder misiniz?

 10. Kur’an-ı Kerim'in "Avalim-i uhreviyenin mukaddes haritası" olmasını izah eder misiniz?

 11. Kur’an-ı Kerim'in "Zat ve sıfat ve esma ve şuun-u İlahiyenin kavl-i şarihi, tefsir-i vazıhı, burhan-ı katıı, tercüman-ı satıı" olmasını izah eder misiniz?

 12. Kur’an-ı Kerim'in "Âlem-i insaniyetin mürebbisi" olmasını izah eder misiniz?

 13. Kur’an-ı Kerim'in "İnsaniyet-i kübra olan İslamiyet’in ma ve ziyası" olmasını izah eder misiniz?

 14. Kur’an-ı Kerim'in "nev-i beşerin hikmet-i hakikiyesi" olmasını izah eder misiniz?

 15. Kur’ân-ı Kerîm'in "İnsaniyeti saadete sevk eden hakiki mürşidi ve hâdîsi" olmasını izah eder misiniz?

 16. Kur’ân-ı Kerîm'in "Kitab-ı şeriat" olmasını izah eder misiniz?

 17. Kur’an-ı Kerim'in "Kitab-ı dua" olmasını izah eder misiniz?

 18. Kur’an-ı Kerim'in "Kitab-ı hikmet" olmasını izah eder misiniz?

 19. Kur’an-ı Kerim'in "Kitab-ı ubudiyet" olmasını izah eder misiniz?

 20. Kur’an-ı Kerim'in "Kitab-ı emir ve davet" olmasını izah eder misiniz?

 21. Kur’an-ı Kerim'in "Kitab-ı zikir" olmasını izah eder misiniz?

 22. Kur’an-ı Kerim'in "Kitab-ı fikir" olmasını izah eder misiniz?

 23. Kur’an-ı Kerim'in "Bütün insanın bütün hâcât-ı maneviyesine merci olacak çok kitapları tazammun eden tek, cami’ bir kitab-ı mukaddes" olmasını izah eder misiniz?

 24. Kur’an'ın, muhtelif meslek ve meşreplere sahip olmalarına rağmen veliler, sıddıklar, arifler ve muhakkikler gibi ekollerin ayrı ayrı ihtiyaçlarını görür mahiyette bir kütüphane olması ne demektir?

 25. Kur’an-ı Kerim'in "Kitab-ı semavi" olmasını izah eder misiniz?

Yükleniyor...