Block title
Block content

Levlake Hadisini Destekleyen Ayetler Var mıdır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur`an, Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm) için, “Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn” yani, "Biz seni, ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiyâ, 21/107) buyuruyor.

Bu ayet, ilgili hadisin manasına uygundur. Çünkü, ayette geçen “âlemîn”, “kâinât” demektir. Hadiste geçen “eflâk” de “kâinat” demektir. Âlemîn sözcüğü yerine kâinat sözcüğünü koyduğumuzda bu ayetin farklı bir anlamı şöyle olur: “Biz seni, kainata rahmet olmasaydın göndermezdik.”

Bu açıdan bu ayet ile “Sen olmasaydın, sen olmasaydın Ben Âlemleri yaratmazdım.” sözü arasında manaca neredeyse örtüşme vardır.

Ayrıca şu ayetler de, söz konusu hadisi destekler mahiyettedirler:

“Andolsun içinizden size aziz bir peygamber gelmiştir." (Tevbe, 9/128)

" Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah`ın izniyle Allah`a çağıran ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik." (Ahzap, 33/45 ve 46)

“Ve sen elbette yüksek bir ahlâka sahipsin.” (Kalem, 68/4)

Bu ayetler ve buna benzer çok ayetler zımnî ve işârî olarak “Levlâke” hadisini teyit ve takviye ediyorlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

Vbdestabe

Bildigimiz gibi Allah'ın evliyaları kendiliginden konuşmaz belki konuşturulurlar. Ehli sünnetin büyük alimleri ve bir çok kutup, keşiflerinde bu hadisi onaylıyolar. Gavsı azam ve hakeza diger müçtehidler. Asrımız da iman ilmini yazıya döken.vmarifetullahta çok ileri noktada olan, getirdigi hakikatler ile 10 milyonlarca insana tahkiki imanı kazandıran üstadımız da bu hadisi onaylıyor. Hiç mümkün müdür ki, bu zatlar, görmedigini, emin olmadıgını söylesin.  Yukarıda yazdıklarım, teslimiyetle ilgili ile ilgiliydi. Tahkik kısmını ise akılları ikna eder derecesinde risalelerin pek çok kısmında var... Nasılki gayet muntazam noksansız bir hastene,  doktorsuz olarak bir işe yaramaz Aynen öyle de, şu kainat hastenesi, eger onu tarif eden bir Dellalı-Azam olmasa elbette manasız olur. Üstadımızın dedigi gibi nuru muhammedi bu kainattan çıksa, kainat vefat eder. Ve yine üstadımızın dedigi gibi tonlarca ağırlıgında agaçlar, bir tohumdan çıkıyor. Aynen öyle de bu kainatda nuru Muhammedinin tohumundan çıkmıştır. Allah'ın adetidir, küçük şeylerden büyük şeyi halk etmek. Fatır-ı Halık, Ezel Ebed olan herşey aynı anda müşahedesinde olan Zatı Zülcelali-Vel Kemalda görmüş, Efendimizin kemalatını... onun nurunu almış, halk etmiş.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)

maddi tohumlardan oluşumu görüyoruz ve kabulleniyoruz istemesekte manevi tohumların olması bunlardan bir şeyin inşası neden zor olsun. başlangıcımız nerden sorusuna peygamberimizin nurundan cevabı beni çok mutlu ediyor. Allah celle celalüh nuru muhammediden yaratmış ne güzel bir şey kainatın en mükemmelinden bizi başlatması. çekirdekler hep mükemmel meyveden çıkar.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...