"Arz, sevr ve hût üzerindedir." cümlesi hadis olarak rivayet ediliyor. Muhakemat'ta ise; "Teslim etmiyoruz ki, hadistir. Zira, İsrailiyatın nişanı vardır." deniliyor; konuyu izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad'ımız Lem'alar'da, İbni Abbas’a isnad edilen sevr ve hut ile ilgili hadisin sahih olduğunu ifade ediyor.

Lem'alardaki bu bilgi, bizler için kâfi bir hakikattir. Yani sevr ve hut ile alakalı hadis-i şerif hem rivayet bakımından hem de mana bakımından sahihdir. Ancak Muhakemat'taki endişeli ifadeler; muhakematın telif mantığı açısından değerlendirilmelidir. Çünkü Üstad'ımız Muhakemat'ta, bu hadis-i şerifinin sahih mi yoksa zayıf mı olmasından ziyade; İslamiyet'e sokulmuş yanlışların, hataların ve hurafelerin izahını yapıyor ve bu hadis-i şerifi de misal olarak veriyor.

Bu hadîs-i şerife Muazzez Üstadımız şöyle bakıyor:

- Evvela İbni Abbas’a isnad edilen her söz hadis manasına gelmez. Çünkü İbni Abbas bazen israiliyatla alakalı şeyleri de nakletmiştir. Fakat hadiste şöhret sahibi olduğundan; her sözü yanlış olarak hadis zannıyla nakledilmiştir.

Bu hadis-i şerif İbni Abbas’a isnad edildiğinden, acaba şöhretinden dolayı mı hadis olarak telakki edilmiş endişesiyle bazıları ihtiyatla yaklaşmıştır. Üstad'ımız ise; İbni Abbas’ın naklettiği bu rivayete sahih hadis nazarıyla bakıyor.

- O zamanda Yahudiler'den birçok kişi İslamiyet'e girdiklerinden, kültürleriyle beraber iştirak ettiler. Kendi aralarında nakledilen ve bu hadise benzer hikâyeler ve ifadeler zamanın geçmesiyle, hakikatle ve hadislerle karıştırıldı.

Üstad'ımız “Teslim etmiyoruz ki hadistir” ifadesiyle bu hadiste hikâyelerin ve İsrâiliyatın nişan ve alametleri görüldüğünden; “Acaba hadis değil de hurafe midir?” endişesiyle bakanlara cevap veriyor. Diyor ki; İsrâiliyatın nişan ve alametinden dolayı yüzde yüz hadis olarak kabulünde endişe olsa dahi; böyle her nişan ve alameti taşıyan ifadeler ve nakliyatlar ille de "İsrâiliyattır ve hadis değildir" denilmez.

Üstat Hazretleri burada hadis olduğunu reddetmiyor, insafsızlara karşı hikmetli bir izah yapıyor.

Mecaz ve teşbihlerle, ciddi meseleleri nazara vermek mantığın bir esası iken; maalesef zahire aldanıp teşbih ve temsillerle, naehil insanların hurafata girmesi ve insafsızların da bu sebeple dine hücum etmesi hususuna Üstad, sevr ve hut ile alakalı rivayeti misal olarak veriyor.

Demek ki, bu hadis-i şerif, Muhakemat'ın konuları içerisinde durum değerlendirilmesinde güzel bir misal teşkil etmiştir. Bu gibi hadislerin ve ayetlerin zahirlerine bakarak, yanlış telakki edip ve isnadatta bulunan insanlara Üstadımız'ın verdiği şu harika cevap, sualdeki hadis hakkında da geçerlidir.

“Bir Rafızi bir hadise yanlış mana verse veya yanlış amel etse, acaba hadisi inkâr etmek mi lazımdır, yoksa o Rafıziyi tahtie edip namus-u hadisi muhafaza etmek mi lazımdır?" (Münâzarat.)

Bundan da anlaşılacağı üzere Kütüb-ü Sitte'de dikkat ve itina ile rivayet edilen hadis-i şerifler, izzet-i İslamiye'nin haysiyetidir. Bunlara yapılan itirazlarda, hadisleri koruyup muterizleri cevaplandırmak icab eder.

Bir cümlenin çok çeşitli ve muhtelif manaları olabilir. Bu hadis-i şerifin de zaman, mekân ve gayesi açısından çok çeşitli mana ve muhtevaları vardır. Bu mana ve muhtevalardan zaman, mekân, gaye ve anlayış bakımından, birkaçı yanlış olsa da o söz veya hadis yanlıştır veya zayıftır denilmez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

NuruLika
Allah bu gibi hizmeti için siz abilermizden razı olsun cevap gerçekten her yönü ile ele alınmış güzel bir cevap
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
bakiduman
Kardeşim çok güzel bir soru sormuşsun sayende abilerimizden istifade ettik.Allah razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
serdümen
Allah ebeden râzı olsun! Ne Lem'alar'da geçen cümlelere, ne de Muhâkemâtdaki cümleye bir îtirâzım yoktu. Ancak iki ifâde arasındaki zâhirî tenâkuzu izâh etmeye de ilim ve irfânım kifâyet etmediğinden muhterem ağabey ve kardeşlerimizden yardım istemeyi uygun gördüm. Başkalarının da istifâdelerine vesîle olabilmek şerefi de bize artı bir kâr olsun inşâallah. Bize yardımcı olan ağabey ve kardeşlerimizden de Allah ebeden râzı olsun!
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
slh_bck
banada sorulmuştu lakin bizim cevabımızi şahsi, ferdi ve nakıs olur....sizin cevabınız nasıl olsa ilmi bir heyet tarafından cevaplanıyor Mevla saylerinizi makbul eylesin inşaallah vesselam
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
yağız22

abiler lütfen şu sorumu cevaplarmısınız?bir Hadisde köpek giren eve melek girmez,başka bir Hadisde ise Peygamberimiz(S.A.V) zamanında mescide köpeklerin girdiği ile ilgili hadis var.

Değerli Kardeşimiz; Risalelerde geçmeyen kısımlar için, Sorularlaislamiyet.com sitemize müracaat ediniz. Selam ve dua ile...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...