"Medrese de -intizam ve tefeyyüz ve mahreç bulunmadığından- zamana göre ulemayı yetiştiremedi." Buradaki kavramlar neyi ifade ediyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Evet, vücutlarından zarar gelmemiş, istediğimiz ulemanın ademinden gelmiştir. Zira zekîler galiben mektebe gittiler. Zenginler, medresenin maişetine tenezzül etmediler. Medrese de -intizam ve tefeyyüz ve mahreç bulunmadığından- zamana göre ulemayı yetiştiremedi...”(1)

"Mahrec"in bir anlamı da hususi bir meslek için adam yetiştirmeğe mahsus mektep ve daire demektir. Buradaki anlamı da muallimler için verilen diploma ve iş imkanı anlamındadır. Zira zeki olanlar fen mekteblerine hem sosyal statü hem de geçim için güzel bir gelir elde ederken, medreselerde bu anlamda bir beklentiye cevap verecek imkan yoktu.

"Tefeyyüz", feyizlenmek ve ilerlemek anlamlarına geliyor ki buradaki anlamı, alimin düzenli bir şekilde talim ve terbiye edilmesi anlamına gelir. Medresenin birinci vazifesi kaliteli alim yetiştirmektir.

"İntizam" ise, medresenin köklü ve canlı bir geleneğe sahip olmakla birlikte, içinde bulunduğu zamanın özüne ve ruhuna da uygun bir şekilde kendini güncellemesi anlamına geliyor. Şayet medrese kendini içinde bulunduğu zamana göre güncelleyemez ise köhne, eksik ve etkisiz kalmaya mahkumdur. Osmanlı medreselerinin son dönemlerde başarısız olmasının en önemli sebeplerinden birisi de budur.

(1) bk. Münazarat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Adem68474
Bu üç mananın risalei Nur medreselerine ciheti tatbiki Nasıl olur
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Üstadımız bu meselede, medreselerdeki kurumsal yapıya vurgu yapıyor. Nur medreseleri, şimdilik kurumsal bir misyon üstlenmediğinden işin sadece imani ve manevi boyutunu kapsıyor. Şimdiki hali ve özelliğiyle kurumsal yapıya tam manası ile cevap vermesi mümkün değildir. İşte Üstadımızın teşekkül ettirmeye çalıştığı Medresetüz zehra bu manaları tam haiz olacak bir özelliğe sahiptir. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...