"Nasıl ateş odunu yer, bitirir; gıybet dahi a’mâl-i salihayı yer, bitirir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dedikodu ve gıybet ateşin odunu yakıp tükettiği gibi insanın yapmış olduğu iyilikleri, kazanmış olduğu sevapları, ifa etmiş olduğu ibadet ve amelleri yakıp tüketir. Kim amelini, ibadet ve iyiliklerini korumak istiyorsa gıybetten uzak durmalıdır.

Gıybetin, ibadetlerin sevaplarını imha edeceğini haber veren bir hadis rivayeti şöyledir:

"Kişiye kıyamet günü kitabı açılmış olarak getirilir. Kitabına bakan kişi şöyle der: Ya rabbi, benim işlediğim şu şu ibadetlerimin sevapları nerede? Onları kitabımda göremiyorum."

Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur:

"İnsanları gıybet etmen nedeniyle ibadetlerinin sevapları imha edildi." (Münziri, et-Tergıb, Beyrut, 2002, 3/332)

Buhari'yi şerh eden İbn Battal, bir kaynak belirtmeden, Hz. Peygamber (asm) Efendimizden şöyle bir hadis rivayet edildiğini belirtir:

"Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi, gıybet de sevapları yer bitirir." (bk. Şerhu Sahihi'l-Buhari, Riyad, 9/245)

İmam Gazali ise hadis olup olmadığını belirtmeden şöyle der:

"Ateş odunu nasıl yer bitirirse, gıybet dahi salih amelleri yer, bitirir." (Gazali, Sülvetü'l-arifin, Lübnan 1971, 1/233-234)

İlave bilgi için tıklayınız:

- Ateşin odunu yediği gibi, gıybetin de salih amelleri yok ettiğiyle ilgili hadis var mıdır?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...