Hatime / Gıybet Hakkındadır

İçerikler


 1. " اَحَدُكُمْ kelimesiyle der: Cemaatten hayatını alan hayat-ı içtimaiye ve medeniyetiniz Ne olmuş ki, böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder?" ifadesini izah eder misiniz?

 2. "Aya sevmek ve nefret etmek mahalli olan kalbiniz bozulmuş mu ki, en menfur bir işi sever." Gıybet kalbin bozulması mıdır, açıklar mısınız?

 3. "Hiç rikkat-i cinsiyeniz, hiç sıla-i rahminiz yok mu ki, böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun şahs-ı mânevîsini insafsızca dişliyorsunuz?" "Sıla-i rahm" ile "gıybet"in vech-i tevfiki, Üstad'ın maksudu nedir?

 4. "Kur’ân’ın nazarında gıybet ne kadar şenî bir şey olduğunu tamamıyla gösterdiğinden, başka beyana ihtiyaç bırakmamış. Evet, Kur’ân’ın beyanından sonra beyan olamaz; ihtiyaç da yoktur." deniliyor, fakat genişçe açıklama yapılıyor, nasıl anlayabiliriz?

 5. "Malûmdur, âyetin başındaki hemze, sormak, 'âyâ' mânâsındadır. O sormak mânâsı, su gibi, âyetin bütün kelimelerine girer. Her kelimede bir hükm-ü zımnî var." İzah eder misiniz?

 6. "Şu âyet bilfiil gıybet edenlere müteveccih olduğu vakit, mânâsı gelecek tarzda oluyor." Âyetteki "sakındırma" herkese hitap etmiyor mu, sadece gıybet edenlere mi bakıyor?

 7. Gıybet bahsinde dördüncü kelime ile altıncı kelimede, ikisinde de kardeşinizi, arkadaşnızı dişlemekten bahsediliyor. Arasındaki fark nedir?

 8. Yirmi İkinci Mektup'ta geçen: "Hiç aklınız yokmu ki, kendi azanızı kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz." cümlesi ile ne demek istenmiştir?

 9. "Düşmanıma gıybetle ceza vermekten nefsimi yüksek tutuyorum ve tenezzül etmiyorum. Çünkü gıybet zaif ve zelil ve aşağıların silahıdır." Bu ifade kime aittir; Eski Said'e ait olduğu ifade ediliyor, doğru mu acaba?..

 10. "Gıybet odur ki, gıybet edilen adam hazır olsaydı ve işitseydi, kerahet edip darılacaktı." Gıybet tam olarak nedir, kimisine "Gıybet ettin!.." dediğimizde, "Yorum yapıyorum, bu gıybet değil." diyor! Sanırım gıybetin ne olduğunu tam olarak anlatamıyoruz?

 11. "Gıybet, ehl-i adavet ve hased ve inadın en çok istimal ettikleri alçak bir silâhtır." Burayı hassaten "inat ehli" açısından açar mısınız?

 12. "Hz. Aişe Resulullah (a.s.m)’ın yanında bir kadından bahsederken 'onun kısa boylu olduğunu' söyleyince, Resulüllah (a.s.m) 'Kadını gıybet ettin.' buyurdu,.." Bu, gıybet bahsindeki tarif amacı ile çelişmiyor mu?

 13. "O gıybet edilen adam fâsık-ı mütecahirdir. Yani fenalıktan sıkılmıyor, belki işlediği seyyiatla iftihar ediyor, zulmüyle telezzüz ediyor, sıkılmayarak âşikâre bir surette işliyor." Bu kapı açık diye aleyhte konuşmanın bize bir faydası olur mu?

 14. "O topal ve serseri adam filan yere gitti." Burada "serseri" ne demektir, karakteristik özellikler kullanılabilir mi?

 15. "Şekvâ suretinde bir vazifedar adama der, tâ yardım edip o münkeri, o kabahati ondan izale etsin ve hakkını ondan alsın." Yöneticiler problemi çözmezlerse başka neler yapılabilir? Personelin kendi aralarında konuşmaları uygun mudur?

 16. Hizmet için yapılan meşveretlerde, gıybetin sınırını nasıl belirleyeceğiz. Bazen gıybet çizgisini aştığımızı düşünüyorum. Hangi hususlara dikkat etmek gerekir?

 17. Mesela, Ahmet ile teşrik-i mesai edeceğim; üçüncü bir şahıs olan Veli de biliyor ki, Ahmet çok sahtekar bir adam. Bu durumda Veli, benim ona sormadan, gelip beni bu konuda uyarması caiz mi, yoksa ben sormadan söylerse gıybet olur mu?

 18. Nurcuları veya Üstad'ı eleştirenler gıybet etmiş olurlar mı? Hangi şekilde gıybet olmaz, konu hakkında bilgi verir misiniz?

 19. Kişilerle konuşurken nasıl bir konuşma tarzı kullamalıyız ki hem gıybet olmasın, hem söz taşımak olmasın? Gıybet etmemek için ne yapmalıyız?

Yükleniyor...