"Nasraniyet İslamiyet'e teslim olacak..." Bu bölümü, devamıyla birlikte izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah Kur’an’da, İslam’a en yakın ve onu kabul etmeye en müsait topluluk olarak Hristiyanları gösteriyor. Elbette Allah, bu topluluğu bazı hadiselerle ıstıfa ederek, yani teslis gibi hurafelerden safileştirerek ve arındırarak, İslam’a sevk edecektir.

Burada, Hristiyanlığın yeniden tamir ve tecdit edileceği değil, tevhide ve İslam’a döneceklerini anlamak daha isabetli olur.

İslamiyet her zaman ve zeminde galiptir. Hak ve doğrulukta tek rehber, en mükemmel, en son ve tek dindir. Bu hususta hiçbir dinin yardımına muhtaç değildir. Bize düşen, İslam’ın hakkaniyetini ve doğruluğunu tavır ve amelimizle, İslam’a girmeye müsait Hristiyanlara karşı göstermemizdir.

"Eğer biz ahlak-ı İslamiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemalatını ef'alimizle izhar etsek, sair dinlerin tabileri elbette cemaatlerle İslamiyet’e girecekler; belki Küre-i Arz'ın bazı kıtaları ve devletleri de İslamiyet'e dehalet edecekler." (Hutbe-i Şamiye, Birinci Kelime.)

Akıl ve fen bu asra hükmettiği için, hak ve hakikat elbette bir gün insanların zihnine ve kalbine güneş gibi doğacaktır. Bundan kârlı çıkacak olan yegâne din de İslam olacaktır. "Paslanmış bihemtâ bir elmas, daima mücellâ cama müreccahtır." İslam dini bu asırda biraz tozlanmış olsa bile, aslı elmastır, yeniden cihana hâkim olacak ve inşallah “...en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır!" (Sünûhat.)

Ezanların susturulduğu, Allah demenin suç sayıldığı, Kur'an okumanın yasak olduğu bir tablodan sonra, asrımıza bakacak olursak, bazı hakikatler daha berrak bir şekilde anlaşılacaktır. Verilen müjdelere doğru adım adım ilerlediğimizi, Müslümanların maddî ve manevî terakki ettiğini görmekteyiz. İstikbal çarklarının, inananların lehinde, inanmayanların ise aleyhinde hareket ettiğini keza müşahede etmekteyiz. Bu manzarayı şu cümle içerisinde Üstadımız ne güzel resmetmiş:

"Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim; sizler cennet-âsâ bir baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen nur tohumları, zemininizde çiçek açacaktır!" (Münazarat.)

İnsanlar iman ve ahlak yönünden düzelip, iyi bir kul, iyi bir ümmet olursa; Allah’ın bir gün içinde bulutsuz havayı bulutlandırıp yağmuru göndermesi gibi, bir anda yıkılmış değerlerimizi ve tahribe uğramış mabetlerimizi yeniden ihya etmesi, O'nun kudret ve rahmetinin şanındandır. Yeter ki biz bu rahmet ve kudrete münasip bir kul ve ümmet olalım.

Kur’an hakikatleri, batıl ve yanlış fikirleri mağlup edip, insanlığın fikir ve gönül dünyasına güneş gibi doğacaktır inşallah. Bu zamanda Kur’an hakikatlerini en keskin ve kuvvetli bir şekilde ifade eden Risale-i Nurlar, bunda kuvvetli bir hisse sahibidir.

Hülasa, ister "Hristiyan ruhanîleri" tabirinde olsun, ister "Semavi ve ulvi ve halis bir din, İsevilerde zuhur edecek." tabirinde olsun, burada dinsizlik ve komünizm ile mücadele eden dindar Hristiyanlara işaret ediliyor ve onların zamanla İslam’a girmesine bir kinayedir.

Yani dindar Hristiyanlar, İslam hakikatlerine yaklaşma çabası gösteren ve Hristiyanlığın batıl inançlarından sıyrılıp, hakikî tevhid inancı olan İslam’a girmeye hazırlanan geniş bir kitleyi temsil ediyor. Tabiî bu bir süreçtir, kemale ermesi ve meyvesi zamanla tahakkuk edecektir.

Nitekim bunun emareleri görülmektedir. Hıristiyanlardan pek çok ilim ve fikir adamı araştırmaları neticesinde Müslüman oluyor.

Kısacası Hristiyanlığın İslam’a teslim olması, İslam’la müşerref olması manasındadır, diye anlıyoruz.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Hristiyanlığı Bekleyen Son (Video: Dr. B. SABAZ)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

EnesKanaat
Hristiyanlıkta reform yapan John Calvin'in "The Institutes of the Christian Religion" adlı eserinde resimlere ve heykellere tapınmanın Allah tarafından yasaklandığı belirtildiğinden, Kalvinist kiliselerde ikona ve heykeller bulunmamaktadır. Ayrıca, Üniteryanlar isimli bir Hristiyan grup ise teslis inancını reddedip tevhid inancına sahiptirler. Netice itibariyle, gelecekte nasraniyetin intifa veya ıstıfa edeceği anlaşılmaktadır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...