İsevilik dini ne demektir? "Vahy-i semavi kılıcı" tabirinden Risale-i Nur'u anlamak mümkün mü?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İsevilik dini, Hristiyanlık demektir. Ahirzamanda Hz. İsa (a.s)'ın geleceğini ve Hristiyanları hurafelerden tasaffi edeceğine dair sahih rivayetler vardır. Bediüzzaman Hazretleri de bu rivayetlerden yola çıkarak, ahir zamanda Hristiyanların itikadını düzelteceğini, İslama tabi olacaklarını ve İslam'la omuz omuza vereceklerini ifade etmektedir.

Dehşetli dinsizlik cereyanlarına karşı İslam’ın ve İseviliğin omuz omuza verip ortak düşman ortadan kalkıncaya kadar beraber mücadele edeceklerdir. Zira dinsizlik hareketi sadece İslam’ın bir düşmanı değil, diğer semavi dinlerin de düşmanıdır. Komünist cereyanın çökertilmesinde Hristiyanların da mücadele ve gayreti inkâr edilemez.

İslam ile İsevilik arasında ciddi ihtilaflar olduğu gibi, ciddi müşterek noktalar da vardır; müşterek düşmanın tasallutu zamanında ihtilaflar değil, ittifaklar öne çıkarılır. Buna benzer icraatlar Hazret-i Peygamber (asm)'in hayatında da vardır. Tahrif olmuş Hristiyanlık ihya olmuyor, bilakis kabuk değiştirerek tevhide yani İslam’a doğru adım adım yaklaşıyor.

Üstad Hazretleri bu manaya şu ibareler ile işaret ediyor:

"Nasraniyet ya intıfâ veya ıstıfâ edip İslamiyete karşı terk-i silah edecektir. Nasraniyet birkaç defa yırtıldı, Protestanlığa geldi. Protestanlık da yırtıldı, tevhide yaklaştı. Tekrar yırtılmaya hazırlanıyor. Ya intıfâ bulup sönecek veya hakikî Nasraniyetin esasını câmi olan hakaik-i İslamiyeyi karşısında görecek, teslim olacaktır. İşte bu sırr-ı azîme Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm işaret etmiştir ki, 'Hazret-i İsa nazil olup gelecek, ümmetimden olacak, şeriatımla amel edecektir.' "(1)

“İman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da; ‘Biz Hrıstiyanlarız.’ diyenleri bulursun.” (Maide, 5/82)

Bu ayette de ifade edildiği gibi, İslam’a yakın ve ona girmeye en müsait topluluk Hristiyanlardır. Elbette Allah bu büyük topluluğu bazı hadiselerle ıstıfa ederek, yani teslis gibi hurafelerden arındırarak İslam’a sevk edecektir. Burada Allah Hristiyanlığı yeniden tamir ve tecdit edecek manasını değil, tevhide ve İslam’a döndüreceğini anlamak daha isabetli olur.

İslamiyet her zamanda ve her zeminde galiptir, hak ve doğrulukta tek rehber tek dindir; bu hususta hiçbir dinin yardımına muhtaç değildir. Bize düşen İslam’ın hakkaniyetini ve doğruluğunu tavır ve amelimizle İslam’a girmeye müsait Hristiyanlara karşı göstermemizdir.

Akıl ve fen bu asra hükmettiği için, hak ve hakikat elbette bir gün insanların zihnine ve kalbine Güneş gibi doğacaktır; bundan kârlı çıkacak olan yegâne din de İslam olacaktır.

"Paslanmış bîhemtâ bir elmas, daima mücellâ cama müreccahtır."(2)

sözünde olduğu gibi, İslam dini bu asırda şuursuz Müslümanların yüzünden biraz tozlanmış olsa bile aslı elmastır, bir saykal ile yeniden eski haline dönecektir.

"Vahy-i semavi kılıcı" tabirinden maksat, Kur’an hakikatlerinin bu zamanda batıl ve yanlış fikirleri mağlup edip, insanlığın fikir ve gönül dünyasına güneş gibi doğması demektir.

Bu zamanda Kur’an hakikatlerini en keskin ve kuvvetli bir şekilde ifade eden Risale-i Nurlar elbette bu tabirin içinde kuvvetli bir hisse sahibidir.

Dipnotlar:

1) bk. Mektubat, Hakikat Çekirdekleri.

2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

hakanahmet
Allah razı olsun,tatmin edici bir cevap olmuş...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...