"Avrupa, Katolik mezhebini beğenmeyerek, başta ihtilâlciler, inkılâpçılar ve feylesoflar olarak, Katolik mezhebine göre ehl-i bid’a ve ..." Bu tarihi seyri izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Prutluk ya da bilinen adı ile Protestanlık bir Hristiyan mezhebidir. Protestanlar XVI. yüzyılda Martin Luther’in başlattığı bir karşı çıkış hareketi ile birlikte Katoliklikten ve Papa’nın otoritesinden ayrıldılar. Protestanlık, ilk dönemlerinde Avrupa’da hızla yayıldı. Sonra diğer kıtalara sıçradı. Birçok Katolik millet ve cemaat Protestan oldu; Anglo-Saksonlar, İskandinavyalılar, Kuzey Almanlar arasında yayıldı.

Protestanlar, Katolikler ve Ortodokslar gibi muayyen bir ruhanî liderleri yoktur. Katolik ve Ortodokslardan farklı olarak kiliselerinde resim bulundurmazlar. Rahipleri evlenebilir. İncil’i kendi dillerinde okuyabilirler. Protestanlık mezhebi kendi içinde çeşitli kollara ayrılır. Bunlardan en büyük üç ana mezhep, Luteryenizm, Kalvinizm ve Anglikanizm’dir.

Hristiyanlıktaki Protestanlığın en bedihî yönü, saçma ve hurafe Katolik mezhebine bir tepki ve bir kalkışmadır. Avrupa’nın Rönesans ve reform hareketi ile kilisenin hükümranlığına başkaldırması neticesinde bu Protestanlık ortaya çıkmıştır. Protestanlık, aklı hapseden ve mutlak bir nas olan Katolik mezhebini hedef alarak gelişmiştir. Bir cihetle akıl dışı Katolik anlayışını akıl dairesine çekme mücadelesidir diyebiliriz. Bu da akıl ve tevhid dini olan İslam’a bir yakınlaşma sayılır.

Üstad Hazretleri bu safahatı şu şekilde hulasa ediyor:

"Nasrâniyet İslâmiyete teslim olacak.

"Nasrâniyet intıfâ, ya ıstıfâ bulacak. İslâma karşı teslim olup terk-i silâh edecek. Mükerreren yırtıldı, Purutluğa tâ geldi, Purutlukta görmedi ona salâh verecek."

"Perde yine yırtıldı, mutlak dalâle düştü. Bir kısmı lâkin bazı yakınlaştı tevhide; onda felâh görecek. Hazırlanır şimdiden yırtılmaya başlıyor. Sönmezse safvet bulup İslâma mal olacak."

"Bu bir sırr-ı azîmdir. Ona remz ve işaret: Fahr-i Rusul demiştir, 'İsâ, şer’im ile amel edip ümmetimden olacak.'”
(1)

(1) bk. Sözler, Lemeat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

EnesKanaat
Selam-ü aleyküm. Risale-i Nur'un yukarıda zikredilen kısmında Prutluğun (Protestanlık) da değişeceği belirtilmektedir. Bu hususa ilişkin kendi araştırmalarım neticesinde şöyle bir misal vermek istiyorum: Protestanlıkta reform yapan John Calvin (1509-1564) "The Institutes of the Christian Religion" adlı eserinde ilah heykeli veya resmi yapılmasının Allah tarafından yasak edildiği ve Allah’ın varlığının gözlerden uzak olmasından dolayı hiçbir şeyin Allah'a benzemediğini beyan etmiştir. Ayrıca, John Calvin tarafından klasik Protestanlıktan ayrı olarak Calvinizm mezhebi kurulmuştur. Hayırlı geceler.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...