Block title
Block content

NEFİS, NEFS

 
Nefsin yedi mertebesi vardır: “Nefs-i emmare, Nefs-i levvame, Nefs-i mülheme, Nefs-i mutmaine, Nefs-i radiye, Nefs-i mardiye. Nefs-i safiye.”

Nefs-i emmâre
“Daima kötülüğü emreden ve şehvanî arzulara ve şeytanî yollara severek giren nefis.”

Nefs-i levvame
“Kötülükten vicdanen rahatsız olan nefis.”

Nefs-i mutmainne
“Kötülüğe meyilden uzaklaşmış, iyilikleri rahatlıkla işleyebilen nefis.”

Nefs-i mülheme
“İlhama mazhar olmuş nefis.”

Nefs-i râdiye
“Rabbinden razı olmuş nefis. Rabbinin, kahır olsun lütuf olsun, her türlü icraatını rıza ile karşılayan nefis.”

Nefs-i mardiye
“Kendisinden razı olunan, Rabbi katında makbul nefis.”

Nefs-i safiye
“Süzülmüş, katışıksız, temiz nefis.”

Paylaş
Yükleniyor...