Block title
Block content

Zeyl, Giriş

İçerikler

 1. "Acz dahi, aşk gibi, belki daha eslem bir tariktir ki, ubudiyet tarikiyle mahbubiyete kadar gider." cümlesini izah eder misiniz?

 2. "Bütün hak tarikler Kur’ân’dan alınmıştır." Kadirilerin sesli, Nakşilerin hafi zikir etmeleri de Kur'an'dan mı öğrenilmiş, nasıl anlamalıyız?

 3. "Cenab-ı Hakk'a vasıl olacak tarikler pek çoktur. Bütün hak tarıklar Kur´an´dan alınmıştır." deniyor. Peki diğer yollar nasıl izah edilebilir?

 4. "Letaif-i Aşere" ne demektir, izah eder misiniz?

 5. "Şefkat dahi aşk gibi, belki daha keskin ve daha geniş bir tariktir ki, Rahîm ismine îsal eder." cümlesini izah eder misiniz?

 6. "Şu tarîk, hafî tarîkler misillü 'Letaif-i Aşere' gibi on hatve değil ve tarîk-ı cehriye gibi 'Nüfus-u Seb'a' yedi mertebeye atılan adımlar değil,.." cümlesindeki "Letaif-i Aşere" ve "Nüfus-u Seb'a" ifadelerini açıklar mısınız?

 7. Annelerdeki şefkate Rabbimizin Rahman, Rahim isimlerinin tecellisi olarak bakabiliyoruz da bazı insanların cürümlerine şahit oldukça, buna nasıl anlam vereceğimizi şaşırıyoruz. Böyle durumlarda bakışımız nasıl olmalı?

 8. İnsanın, Allah’a yaklaşmakta ve onu razı etmekteki en önemli donanımı nelerdir?

 9. Kader Risalesi'ndeki Zeyl'in, kader ile ne gibi bir münasebeti vardır?

 10. Ruhumuza ve kalbimize giden yollar, bunların yönetim merkezleri ve kalb ile ruhu kontrol altına almanın en kısa ve sağlıklı yolları nelerdir?

 11. Tefekkür Hakim ismine nasıl bakıyor?

 12. Üstadımız nüfus-u seb’adan söz ediyor. "Yedi nefis" denilince ne anlayacağız, nefis çeşitleri hakkında bilgi verir misiniz?

 13. Yirmi Altıncı Söz'ün Zeylinin telif tarihi nedir? Tarikatın evradı olarak tarif edilen hususlar, bir tasavvuf tarikatının usulü olarak değerlendirilmesi mümkün mü? Tarikat tarifi olan Zeyl ile "Zaman tarikat zamanı değildir." sözü nasıl bağdaştırılabilir?

 14. Dört hatvenin, ilgili oldukları ayetlerle ilişkilerini izah eder misiniz? Bazı ayetlerin ilgili yerlerle bağlantılarını kuramıyorum...

 15. Dört hatveyi meleke haline getirmenin pratik, kısa bir yolu var mıdır?

 16. Hatveler ifade edilirken, neden bazı yerlerde şefkatin yerine şükür var? Ayrıca "naks" pek işlenmiyor.

Yükleniyor...