Nur talebelerinde "Şefkat Tokadı" diye bir kelime ve yaşadıkları her olumsuzluklarda da "Bize bir tokattı." şeklinde ifadeler var. Bu tokat kimlere, hangi durumlarda gelir?

Soru Detayı

- Nur talebesi tanıdığım insanların dilinde hep şefkat tokatı kelimesi var, olumsuz yaşadıkları herşeye bu bize bir tokatti deniyor, ben bundan çok rahatsız oluyorum,
- artık bende yaşadığım şeylere ben tokat yiyorum der oldum, sanki artik sırf tokat yememek için okuyorum okurken zevk almıyorum kafamı veremiyorum, hatta bazen keşke hiç tanismasaydim şimdi bırakamıyorum da diyorum içimden.
- Yani Allahu Teala hatalara sabrediyor, başımıza ne gelirse Allah tarafindan geliyor bu ikisini düşününce neden o zaman risaleden biraz uzaklaşınca ben hemen tokat yiyorum diyorum, ben bu işin icinden çıkamıyorum, istişare ediyorum ama cevaplar tatmin etmiyor beni nasıl bir izah yapabilirsiniz bana?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şefkat tokatları, hizmette samimi olup, tembellik eden veya bilerek-bilmeyerek hata işleyenlere gelir.

Şefkat tokatları insanları intibaha getirip uyandırır.

Şefkat tokadı, yanlışa giden birisini şefkatli ve hafif bir ceza ile yanlışından döndürme işlemidir.

Şayet bu tokat olmasa kişi gafletle yanlışa girip daha büyük cezalara maruz kalacak, bu sebeple şefkat tokadından rahatsız olmak değil aksine onun gelmesinden memnun olmak gerekir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim buyuruyor:

“İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın; belki de (tuttukları kötü yoldan) dönerler.” (Rum, 30/41)

Aşağıdaki ayetler de konuya açıklık getirmektedir:

“Sana ne iyilik gelse Allah’tan gelir, sana ne kötülük gelse senden kaynaklanır…” (Nisa, 4/79)

“Senden önceki topluluklara da elçiler göndermiştik. Belki yalvarıp yakarırlar diye onları sıkıntıya ve zarara uğratmıştık. Verdiğimiz sıkıntılar başlarına gelince yalvarıp yakarsalardı olmaz mıydı? Ama kalpleri katılaştı ve yapmakta olduklarını şeytan onlara güzel gösterdi. Kendilerine hatırlatılan görevleri unuttukları zaman önlerine bütün kapıları açarız. Verilen nimetlerle şımardıkları bir sırada da onları yakalayıveririz. Birden bire umutsuzluğa düşerler.” (En’âm, 6/42-44)

Bu ayetlerde de görüldüğü gibi Allah Teâlâ, akıllarını başlarına almaları için zaman zaman kullarını bir takım sıkıntılara maruz bırakmaktadır. “Şefkat tokadı” da bu ayetlere göre anlaşılabilir.

“Herkesin yaptığı iyiliği de işlediği kötülüğü de önüne konmuş olarak bulacağı gün, (insan) ister ki kendisi ile kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah sizi Kendisinden gelecek bir azaptan sakındırıyor. Çünkü Allah, kullarına çok şefkatlidir.” (Al-i İmran, 3/30)

Dünya hayatı bir imtihandır, imtihanın da iki sonucu vardır; ya şiddetli bir azap ya da muazzam bir mükafat. İnsan şiddetli azaptan korunmak istiyorsa ya kendi iradesi ile iman, ibadet ve ahlak dairesinde yaşayacak istikametten hiç sapmayacak ya da zaman zaman sürçmelerini tadil etmek için şefkat tokatlarına maruz kalacak, başka yolu yok. Ayette de ifade edildiği gibi, mahşerin o dehşetli gününde ah edip vah etmektense, burada ufak tefek ikaz mahiyetindeki tokatları hoş göreceğiz.

Allah kimseye durup dururken ceza vermez, kimseyi sebepsiz yere tokatlamaz. İnsan neye maruz kalıyorsa müsebbibi kendi hata ve günahlarıdır.

İnsanın şefkat tokadından rahatsız olması işlediği yanlış ve hatalarına hazcılık seviyesinde bağımlı olduğunu da gösterir ki bunun neticesi çok tehlikeli olabilir. Yani insan işlediği o hata ve günahı terk etmek istemiyorsa, bir müddet sonra şefkat tokadı da ortadan kalkar zecr tokadına dönüşür. Zecir tokadı insanların kasdi hatalarına atılmış şefkatsiz bir tokattır.

Şefkat tokadını aşırı bir şekilde kafaya takıp paranoya haline getirmek de doğru olmaz. Şefkat tokadı her hataya her günaha gelecek diye bir kaide de bulunmuyor. Allah kullarına karşı çok şefkatli çok sabırlı olduğu için çok hatalarımızı bağışlıyor. Şefkat tokadı, kişi risk hattına girince devreye giriyor ki artık bu aşamada şefkat tokadının gelmesinden de rahatsız olunmaz, aksine memnun olunur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...