"O kanun daima bâkidir. Daima müstemir, sabittir. Hiçbir tagayyürat ve inkılâbat, o kanunların vahdetine tesir etmez, bozmaz." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ruhun bir kanun-u emrî olduğu ifade edildikten sonra, ruhun baki olduğuna, nevilerdeki kanunların devamı delil olarak sunuluyor ve incir ağacı misal verilerek şöyle buyuruluyor:

“Bir incir ağacı ölse, dağılsa; onun ruhu hükmünde olan kanun-u teşekkülâtı, zerre gibi bir çekirdeğinde ölmeyerek bâki kalır.”(1)

Bir incir çekirdeğinde ağacının bütün sıfatlarının program olarak yazılmış olması bir kanundur. Bu kanun bütün incirlerde kendini gösterir. Ağaçlar ölür, yerine yenileri gelir, ama bu kanun o yeni ağaçlarda da aynen hükmünü icra eder.

Keza, o çekirdeğin ağaç olması için geçirdiği bütün safhalar da ayrı bir kanundur. Bu kanun da hiç değişmeden, bozulmadan varlığını o ağacın bütün nesillerinde devam ettirir. Önceki cümlelerde bu teşekkül kanunu hakkında şu tespite yer verilir:

“Eğer o kanun-u emrî, vücud-u haricî giyse idi, o nevilerin birer ruhu olurdu.”(2)

İşte incir ağacının ruhu hükmünde olan bu teşekkül kanununun değişmemesi, bir nevi bekaya mazhar olması gösteriyor ki, haricî vücut giymiş en kuvvetli, en câmi’ kanun olan insan ruhu da bâki kalacaktır.

Dipnotlar

(1) Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz.
(2) age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...