"O kanun daima bakidir. Daima müstemir, sabittir. Hiçbir tagayyürat ve inkılabat, o kanunların vahdetine tesir etmez, bozmaz." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ruhun bir kanun-u emri olduğu ifade edildikten sonra, ruhun baki olduğuna, nevilerdeki kanunların devamı delil olarak sunuluyor ve incir ağacı misal verilerek şöyle buyuruluyor:

"Bir incir ağacı ölse, dağılsa; onun ruhu hükmünde olan kanun-u teşekkülâtı, zerre gibi bir çekirdeğinde ölmeyerek baki kalır."(1)

Bir incir çekirdeğinde ağacının bütün sıfatlarının program olarak yazılmış olması bir kanundur. Bu kanun bütün incirlerde kendini gösterir. Ağaçlar ölür, yerine yenileri gelir, ama bu kanun o yeni ağaçlarda da aynen hükmünü icra eder.

Keza, o çekirdeğin ağaç olması için geçirdiği bütün safhalar da ayrı bir kanundur. Bu kanun da hiç değişmeden, bozulmadan varlığını o ağacın bütün nesillerinde devam ettirir. Önceki cümlelerde bu teşekkül kanunu hakkında şu tespite yer verilir:

"Eğer o kanun-u emrî, vücud-u haricî giyse idi, o nevilerin birer ruhu olurdu."(2)

İşte incir ağacının ruhu hükmünde olan bu teşekkül kanununun değişmemesi, bir nevi bekaya mazhar olması gösteriyor ki, haricî vücut giymiş en kuvvetli, en cami’ kanun olan insan ruhu da baki kalacaktır.

Dipnotlar:

1) Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksat.

2) age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Oarslan

"Eğer o kanun-u emrî, vücud-u haricî giyse idi, o nevilerin birer ruhu olurdu." Cümlesini biraz daha açar mısınız?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Suyun kaldırma kanunu, yerin çekim yasası, suyun belli ısıda buharlaşması vesaire gibi kainatta sayısız kanunlar istikrarlı bir şekilde İlahi iradenin her an tecellisi ile varlıklarını devam ettiriyorlar. Bu kanunlar bu halleri ile insanın ruhuna benziyorlar.

Bu kanunlara bir insan cesedi giydirilse başınada akıl ve şuur takılsa bunlarda tam teşekküllü insan ruhu olur. Tersinden düşünecek olursak insandan ceset ve şuur alında insanın özünü teşkil eden ruh bir kanun bir yasa olarak varlığını devam ettirir.

“O nevilerin birer ruhu olurdu.” ibaresinde ki nev ifadesi bir türün değişmez ve genel özelliklerinin bir kanun olarak devam etmesi anlamına geliyor.

Mesela elma dediğimizde elmanın kendine özgü genel ve değişmeyen özellikleri vardır ve bu özellikler kanun (genetik yapı da denilebilir) olarak sabittir ve bu sabitlik bütün elmalarda çekirdek olarak istikrarlı bir şekilde nesilden nesile aktarılır. İşte bu genel ve değişmez temel özellikler bir kanun şeklindedir ve bu kanuna bir ceset ve başınada bir şuur konulduğunda aynen insan gibi olabilir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...