"Dünyadan gitmelerinden pek çok incinmesinler, belki memnun olsunlar. لاَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلاَّ اللَّهُ " Buradaki "La ya'lemü’l-ğaybe İllallah" ifadesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bakara suresinin başında, müminlerin birinci vasfı olarak “gayba iman etmeleri” nazara verilir. Gayb kelimesi için tefsir âlimlerimiz şöyle bir açıklama getirmişlerdir:

Gayb; görülemeyen değil görünmeyen demektir.”

Bu kelime, meleklerden âhirete kadar, görmediğimiz bütün gaybî hakikatleri içine alır. Bu hakikatler bu dünya gözüyle görünmeseler bile “görülemeyen” sınıfına girmezler. Nitekim meselâ, melekler âhirette görülecekleri gibi, bu dünyada da peygamberler ve diğer büyük zatlar o nuranî varlıklarla görüşmüşler.

Sualde geçen ifade “Gaybı Allah’tan başka kimse bilmez.” manasına gelir.

Neml suresinde (65) şöyle buyurulur:

“De ki: Göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler, ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler.”

Haşir sûresinde de (22) aynı hakikat şöyle ders verilir:

“O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.”

Lokman suresinde ise muğayyebat-ı hamse, yani gaybî olan beş şey şöylece sıralanır:

“Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O, yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın (hayır ve şer olarak) ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.” (Lokman, 31/34)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...