Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf, Dokuzuncu işaretin sonundaki ibarelerin ve âyetin açıklamasını yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Âyetten önceki kısım bir dua cümlesidir ve mânası şöyledir:

“Allah’ım bizi dünyada sana muhabbet etmekle ve bizi sana yakın kılacak şeyleri sevmekle rızıklandır. Bize emrettiğin şekilde istikamet üzere olmayı, ahirette de rahmetini ve rü’yetini nasib eyle.”

Âyet-i Kerîme’nin (Bakara Suresi 32) meali ise şöyle:

“Seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yoktur. Sen (ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan) Alîm ve Hakîm’sin.”

Bilindiği gibi bu cümle meleklerin lisanından dökülmüştür. Hz.Âdem’in (as.) yaratılış hikmetini merak eden melekleri Cenab-ı Hak bir imtihana tabi tutmuş, mahlûkatın isimlerini (mahiyet ve vazifelerini) kendilerine sormuş, onların cevap veremediği bu sorulara Hz. Âdem cevap verince, melekler Hz. Âdem’e secde etmişler ve böyle demişlerdir.

Âyetten sonra şu dua cümlesi geliyor:

Allah’ım! Âlemlere rahmet olarak gönderdiğin zata (peygamberimize) ve bütün âl ve ashabına salât ve selâm eyle.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...