Yirmi Üçüncü Söz’ün sonuna ilave edilen âyetlerin ve ibarelerin meallerini ve izahlarını yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dersin hemen sonunda kaydedilen âyet-i kerîme Bakara sûresinin 32. âyetidir ve "tâlim-i esmâ" hakkındadır. Bir önceki âyette şöyle buyurulur:

“Ve Âdem’e bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere arz etti.”

Cenâb-ı Hak, Hazret-i Âdem’in yaratılmasındaki hikmeti merak eden meleklere, bunu öğretmek için onları Âdem Aleyhisselâmla bir imtihana tabi tutmuştu. Bu tâlim-i esmâ imtihanında, Hz. Âdem meleklere galip gelmiş ve melekler,

“Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin.” diyerek acizliklerini itiraf etmişlerdi.

Tefsirlerde beyan edildiği gibi, meleklerin böyle demeleri, hikmetini bilmedikleri bir konuda tereddüde düşmeleri dolayısıyla bir nevi özür dilemekti.

Üstad Hazretlerinin, işlediği her konunun sonunda bu kelamı kaydetmesi ise şükür makamındadır. Yâni “Bütün hayır gibi ilim de senin elindedir. Yazdığım bu ders de senin ihsan ve ikramınladır.” mânâsını ifade eder.

Bu âyetten hemen sonra kaydedilen üç âyet Tâhâ Sûresinin 25-28 âyetleridir. Bu âyetler Hz. Musa’nın (as.) kardeşi Harun aleyhisselâm ile birlikte, Firavun’a hakkı tebliğ için gittiğinde yaptığı duâlardır. Mealleri şöyledir:

“Rabbim! Göğsüme genişlik (gönlüme ferahlık) ver. Ve bana işimi kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar.” (Tâhâ Suresi, 20/25-28)

Metinde, bu iki âyet-i kerîmeyi takib eden salâvatın mânâsı:

"Allah’ım! Sırlar semasının güneşi, nurların mazharı, celâl dairesinin merkezi ve cemâl feleğinin kutbu olan (Peygamber Efendimiz) Muhammed'in latif ve biricik zâtına rahmet eyle."

"Allah’ım! Onun senin katındaki sırrı ve sana olan seyri hürmetine beni korkularımdan emin kıl, hatalarımı gider. Hüznümü ve hırsımı benden gider. Benimle ol. Beni benden sana al. Beni benden fâni olmakla rızıklandır. Beni nefsime düşkün kılma, hissimle (hakikatlerden) perdeleme. Her gizli sırrı bana aç. Ya Hayy, Ya Kayyum, Ya Hayy, Ya Kayyum, Ya Hayy, Ya Kayyum!"

"Bana, arkadaşlarıma, ehl-i îman ve Kur’ân'a merhamet eyle. Âmin, ey merhametlilerin en merhametlisi ve ey kerem sahiplerinin en kerîmi!"

Sondaki âyet-i kerîmenin meali:

“...Onların duâlarının sonu ise, ‘Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.’ sözleridir.” (Yûnus Suresi, 10/10)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan

Muhterem site çalışanları.Ramazan bayramınız mübarek olsun.

Değerli Kardeşimiz; Allah razı olsun, bilmukabele. Selam ve dua ile...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...