Peygamber Efendimiz'in bedduası sonucu, arslan tarafından parçalanan kişi Ebu Leheb'in hangi oğludur; Utbe mi, Uteybe mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu konuda çok farklı rivayetler vardır. Bunlardan bir kısmını buraya alıyoruz:

Beyhakî'de bu kişinin ismini "Leheb b. Ebî Leheb" olarak verdikten sonra, magazî kaynaklarından bazılarında "Utbe", diğer bir kısmında "Uteybe "olarak geçtiğini kaydeder.(bk. Beyhakî, Delailu'n-Nübüvve-şamile-, II/212).

Hâkim de bu kişinin adını "Leheb b. Ebî Leheb" olarak vermekte ve rivayetin "sahih" olduğunu belirtmektedir.(bk. Hâkim, II/539). Zehebî de bu hadisin sahihliğini tasdik etmiştir.(a.g.e).

Suyutî, Beyhakî'den aktardığı rivayetlerden birinde "Leheb b. Ebî Leheb", diğer bir rivayetinde "Utbe" olarak zikretmiştir.(bk. Suyutî, el-Hasaisu'l-Kübra-Şamile- I/241).

Yine Suyutî'nin Ebu Nuaym ve İbn Asakir'den naklettiği rivayetlerde ise bu kişinin adı "Utbe" olarak geçmektedir.(Suyutî, a.g.e).

Kadı İyaz da bu adamın ismini "Utbe" olarak vermiştir.(bk. eş-Şifa, I/329).

Eş-Şifa'nın şerhi Müzilu'l-Hafa'da "Utbe" kelimesi çerçevesinde şu görüşlere yer verilmiştir:

"Meşhur olan görüşe göre, Ebu Leheb'in oğlu Utbe ile kasrdeşi Mutab Mekke fethinde Müslüman oldular, beddua alan ise Uteybe'dir. Bununla beraber, bu kişinin adının "Utbe" olduğunu söyleyenler de vardır. Kadı İyaz bu görüşü esas almıştır."(Şifa ile birlikte, a.g.e).

Bütün açıklamalar gösteriyor ki, bu kişinin ismi -Leheb'i bir tarafa bırakırsak- hem Utbe hem de Uteybe olarak zikredilmiştir. Söz konusu olay kesindir; fakat iki kardeşten hangisinin olduğuna dair farklı görüşler vardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...