Ebu Leheb’in karısı Ümmü Cemil için kullanılan "Ağzına mı düşmüş?" ifadesi ne demektir, konuyla münasebeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem nakl-i sahihle Ebu Bekr-i Sıddık’tan haber veriyorlar ki: Sure-i تَبَّتْ يَدَاۤ اَبِى لَهَبٍ nazil olduktan sonra, Ebu Leheb’in karısı Ümmü Cemil denilen حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, bir taş alıp Mescid-i Harâma gelmiş. Ebu Bekir ile Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm orada oturuyorlarmış. Gözü Ebu Bekr-i Sıddık’ı görüyor, soruyor: 'Yâ Ebâ Bekir! Senin arkadaşın nerede? Ben işitmişim ki beni hicvetmiş. Ben görsem, bu taşı ağzına vuracağım.' Yanında iken Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmı görmemiş. Elbette, hıfz-ı İlahide olan bir Sultan-ı Levlâk’ı, böyle bir cehennem oduncusu, onun huzuruna girip göremez. Ağzına mı düşmüş?" (Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, On Beşinci İşaret)

Ebu Süfyan’ın kızkardeşi olan, Ebu Leheb’in eşi Ümmü Cemil de Peygamberimize düşmanlık hususunda kocasından geri kalmayan bir düşmandı. Diken toplayıp Resulullahın (a.s.m) yoluna saçardı. Ahiretteki akıbetini de kendisi istemiş olarak, kendini yakacak olan odunu taşıma işini devam ettirecektir.

Üstad Hazretleri, kâinatın Efendisi olan Hazreti Peygamberin (asm) mübarek ismi böyle cehennemde odun taşıyacak bir kâfirenin ağzına mı düşmüş diyerek, onun ne denli azgın bir kâfir olduğuna işaret ediyor. "Ağzına mı düşmüş" ifadesi bir tahkir bir zemmetmedir. Yüksek ve ulvi şeyler, çukur ve hakir ağızlara yakışmaz anlamında bir ifadedir. Bazen halk dilinde de "Benim ismim senin gibilerinin ağzına mı düştü." diye çıkışılır. Bu ifadede böyle bir çıkışma söz konusudur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...