Risale-i Nurda geçen "İslâm olmuş" ifadesi, "Müslüman oldu" şeklinde neden kullanılmamış olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hazret-i Abbas tasdik edip, 'İkimizden başka kimsenin bilmediği bir sır idi.' O vakit kemal-i imanı kazanıp İslâm olmuş."(1)

"İslam oldu" tabiri eski kaynaklarda daha çok kullanılmaktaydı. Ayrıca bu belağatta bir sanattır. Türkçemizde "Ad aktarması" diye geçmektedir. Mesela "Sınıf geldi." cümlesinde sınıftan kasıt, sınıftaki öğrencilerdir. Aynen bunun gibi kişi, Müslüman olunca İslam dairesine girmiş olur. Yani İslamlaşmış ve ehl-i İslam olmuştur.

"Hazret-i Sa'd ordu-yu İslâm başına geçti, Devlet-i İraniye'yi zîr ü zeber etti; çok kavimlerin daire-i İslâma ve hidayete girmelerine sebeb oldu."(2)

Veya hak dine teslim olmuş mânasında, İslam olmuş denilmiş de olabilir. Çünkü İslam hakka teslim olmak demektir.

Veya bu tabiri şöyle de tevil edebiliriz;

İslam’ı öyle kabul etmiş ki âdeta onunla hemhal olmuştur. Bu tabir şuradaki inceliğe de haizdir:

Yirmi İkinci Mektub'da gıybet bahsinde "Hakkını helal et" veya "Bana helal et" dememiş, fakat "Beni helal et" demiş. Çünkü burada hakkını helal ederek bir nevi kişiyi helal etmiş yani temizlemiş olur. Böylece hem îcazlı hem beliğ söz söylenmiş olur. Aynen bunun gibi "İslam oldu" tabiri de İslam dairesine girip İslam'ı temsil eden bir fert olmuş ve İslam ile bütünleşmiş gibi mânaları ihtiva etmiş olur.

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat,On Dokuzuncu Mektup, Altıncı Nükteli İşaret.
(2) bk. age., Beşinci Nükteli İşaret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...