"Risale-i Nur'un parlak ve kuvvetli hizmeti, tesettür perdesi altından çıkıp âşikâr bir tarzda olsaydı, her halde birinci ameliyat-ı insaniye ona ilişecekti..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Birinci ameliyat-ı insaniye: O zamanlarda insanların büyük bir kısmı, hırs ve tamah yüzünden malî ibadetlerini yerine getirmedikleri için, Allah biriken bu malî ibadet borçlarına mukabil, kıtlık ve kuraklık ile onlara bir ceza verdi. Şayet Risale-i Nur hizmeti parlak bir şekilde içtimaî hayatta tezahür etse idi, o da bu cezadan nasibini alacaktı. Demek Nur'un hizmetkârları; iktisad ve bereket sayesinde bundan fazla müteessir olmamışlar.

İkinci ameliyat-ı kaderiye: Kader, insanlara hırs ve tamahlarının cezası olarak; rızkı zorlaştırıyor. Yani insanlar hırslandıkça, rızıkları da o denli zorlaşıyor. Bu kaderin insanlara hem bir cezası, hem de bir ameliyat ve terbiyesidir.

Ama Risale-i Nurların vermiş olduğu tahkikî iman dersleri, hadimlerinin hırs ve tamahlarını ta’dil edip temizlediği için, Nur şakirtleri bu ceza ve ameliyattan en az müteessir oluyorlar.

"Evvelâ: Bu sene -perde altında- insanlar, eşedd-i zulümle rızık hakkında bir dehşetli ameliyat ve kader-i İlâhî, hakîmane bir adaletle, çoktan beri teraküm eden zekâtları ve cizyeleri almak ve hadden çok ziyade tecavüz eden hırsı ve ihtikârı tokatlamak için, umumî bir ameliyat-ı cerrahiye hengâmında, elbette yalnız, imana ve âhirete hasr-ı nazar eden ve vazife noktasından hayat-ı içtimaiyeye çok bakmayan ve ihlâs-ı tâmmı kazanmak için hiçbir maksada âlet ve hiçbir dünyevî cereyana tâbi olmayan Risale-i Nur’un parlak ve kuvvetli hizmeti, tesettür perdesi altından çıkıp âşikâr bir tarzda olsaydı, her halde birinci ameliyat-ı insaniye ona ilişecekti. Ve ikinci ameliyat-ı kaderiye rızık ve mide üzerine olması cihetiyle, ya insanların nazarlarını o hizmetten çevirecekti, mideleriyle meşgul edecekti, veyahut o hizmetin ihlâsını bir derece kırıp maişet derdinin bir hissesi onda bulunacaktı."(1)

Müslüman millet, hırs ile malî ibadetleri terk edip stokçuluk yapıyor ve bu durum cerrahî bir müdahale ve ameliyat gerektiriyor. Kaderin bu cerrahî yaraya sürdüğü merhem ise, kıtlık ve kuraklık gibi afetlerdir.

Risale-i Nur hizmeti bu hengâmede perde altında hizmet etmeyi düstur ediniyor. Tesettür perdesinden maksat, Risale-i Nur'un gizli ve perde altında hareket etmesidir. Ki bu tarz hizmet hem devletin baskısı hem de toplumun bunu açıktan sahiplenmesinden dolayıdır.

Risale-i Nur açıktan hizmet etmiş olsa idi, Nur talebeleri onu sahiplenme hususunda çok sıkıntı çekeceklerdi. Çünkü rejim ve mahpus baskısı, bir de geçim ve kıtlık sıkıntısı Nur talebeleri açısından hayatı çok zorlaştıracaktı. Kıtlık ve mahpus baskısı ile hizmet arasında çok şiddetli bir münasebet bulunuyor.

(1) bk. Kastamonu Lahikası, 132. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin
Şayet Risale-i Nur hizmeti parlak bir şekilde içtimai hayatta tezahür etse idi, o da bu cezadan nasibini alacaktı. Bu nasıl olacaktı?Haşa Nur talebeleri nasıl bir günaha girecekti o zaman?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bu husus bize gaybi olduğu için bir şey söylemek zor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...