"Fâniyim, fâni olanı istemem. Âcizim, âciz olanı istemem..." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Fâniyim, fâni olanı istemem. Âcizim, âciz olanı istemem.
Ruhumu Rahman’a teslim eyledim; gayr istemem.
İsterim, fakat bir yâr-ı bâki isterim.
Zerreyim, fakat bir Şems-i Sermed isterim.
Hiç ender hiçim; fakat bu mevcudatı birden isterim."
(1)

Nefsine diz çöktüren ve yukarıdaki fıkralarla nefsine ameliyat-ı cerrahiye yapan Üstadımız, ruhunu manen terakki ettirmek için mealen şöyle dua ve ilticada bulunuyor:

"Fani olduğum için fanileri istemem. Âciz olduğum için âcizleri istemem. Ruhumu rahmana teslim eyledim, başka şeyi istemem."

"İsterim fakat baki bir yar isterim, Nefis olarak zerreyim, fakat sönmeyen ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ezelî bir Güneş isterim. Nefis olarak hiç ender hiçim, fakat arzu ve iştahlarım olarak bütün mevcudatı birden isterim."

Üstad Hazretlerinin istemediği şey fena ve fanilik iken, istediği şey ise beka ve bakiliktir. Yoksa mevcudatı istemem demiyor; mevcudatın fenalık cihetini nazara veriyor.

Bu şekilde bizlere de nefsin veriliş gayesini hatırlatarak, onu kemal erdirmek için çalışmamızı ders verir.

1) bk. Sözler, Yirmi Altıncı Söz, Hatime.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...