Risaleler eksik veya yanlış mı basılıyor, neşriyat farklılıklarının sebepleri nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Farklı yayınevlerinde basılan Külliyatlardaki farklılıklar, tezat teşkil edebilecek farklılıklar değildir. Bazı lahika mektuplarının kiminde olması, kiminde de olmaması dışında ve yine birkaç lahika mektubunda geçen farklı ibarelerin bulunması haricinde, kayda değer bir farklılık yoktur.

Lahika mektuplarındaki bu farklılıkların nedenleri ise, daha önce bu sitemizdeki bir soruya cevap sadedinde ifade edilmişti. Yazılıp çoğaltılarak Üsta'da gelen risaleleri, Üstadımız, düzenledikten sonra neşredilirdi. Aynı risaleden gelen yüz nüshayı inceleyen Üstadımız, bazı nüshalarda düzenleme yaptığı halde, aynı risalenin bir diğer nüshasında, aynı düzenlemeyi yapmamıştır. Dolayısı ile birbirinden farklı iki nüsha ortaya çıkmış olmaktadır. Yayınevlerinin ölçü aldığı bu farklı nüshalara göre yayınladıkları eserlerde de haliyle farklılık ortaya çıkmaktadır.

Yine Üstadımız, bazı lahika mektuplarını zamanla yayımlanmasını istemiştir. Kimi yayınevleri zamanın geldiğini söyleyerek bastıkları halde, bazı yayın evleri ise aynı kanaatte olmayabilirler.

Keza, Üstad'ın bazı eski eserlerinde geçen bazı ifadeler, Üstad tarafından elden geçirilerek birtakım kelimeler çıkarılmıştır. Yeni haliyle basılması gerektiiğ halde, yine bazı yayınevleri eski şekliyle bastırılınca farklılıklar ortaya çıkmaktadır...

İlave bilgi için tıklayınız:

HAZRET-İ ÜSTAD'IN TASHİH VE TASARRUFLARI HAKKINDA

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ihlasnur
mesela: ihlas risalesinde:sözler neş. hizmet-i Kur'âniyenin hürmetine taarruz, hem hakaik-i imaniyenin kudsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz. enav+ihlasnur da isse :hizmet-i Kur'âniyenin hizmetine taarruz, hem hakaik-i imaniyenin kudsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz. şeklinde geçmektedir
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
birkanaksut
bu farklılığın nedeni ne olabilir ? Burada bariz bir farklılık var
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
birkanaksut
elimde bulunan Husrev Altınbaşak hatlı osmanlıca İhlas risalesinde şöyle geçiyor: hizmet-i Kur'âniyenin hizmetine taarruz, hem hakaik-i imaniyenin kudsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (m.ali)
Üstadımız ahir ömründe Külliyata; bizzat tashihat yaparak son şeklini vermiştir ve Latin harfleriyle tamamını bastırmıştır. Ancak bazı ağabeylere; kendi zamanında bastırmadığı bazı risale ve eserlerin sonradan neşredilmesine dair müsaadeleri olmuştur. Üstad'ın tarzına, tavsiye ve vasiyetine uygun olarak neşredilen eserler tahrif edilme anlamına gelmez. Tahrif; ortadan kaldırma, asıllarının yerine başka fikir ve düşünceleri ikame etme anlamına gelir.
Üstad'ın; kendilerine vasiyet ettiği ve eserleri neşretme müsadesi verdiği zevatın meşveretle yaptıkları neşir ve basma meselesi yukarıda izah edilen tahrif mana ve muhtevasına girmez. Bilakis, neşir, basım, yayım, tavzih anlamınadır. 
Ancak Üstadımızın meslek ve meşrebine muhalif bazı cereyanlar var ki; onlar bazı cümle ve kelimeleri tahrif ederek külliyatı ve üstadı alet edebilirler. Bunlar maalesef mevcuttur. Bizlerin bu cereyanlara ve fraksiyonlara karşı dikkat ve itinalı olmamız icab eder. Bunlar ise; malum ve ekalliyet teşkil eden gruplardır. Ancak, Külliyat dünya insanlarının malı olmuştur.
Klasik ve Orijinal hale gelmiş olan eserler adeta her tarafta bulunmaktadır. Bu sebebe binaen, Ne kadar menfi düşünceler, faaliyetler ve tahrifler olsa da; aslına zarar vermez. Çünkü bu eser; artık klasik hale gelmiş ve orijinal olarak dünyaya tamim edilmiştir. Artık iyileri kötülerden, faydalıları, tahrifat ve zararlılarından ayıracak olan; insanların muhakemesi, ciddiyeti, itinası ve hassasiyetidir...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
sami
Ben de de Husrev Altınbaşak hatlı osmanlıca İhlas risalesi var onda "hizmet-i Kur'âniyenin hürmetine taarruz" şeklinde yazıyor. hizmet-i Kur'âniyenin hürmetine taarruz hizmet-i Kur'âniyenin hizmetine taarruz çok farklı manalar değil. Bence maksat hasıl olduktan sonra çok önemli bir fark değil. Eğer tam tersi bir mana olsaydı o zaman itiraza mahal olabilirdi. Hem Hürmet ve hizmet kelimelerinin osmanlıca yazılışları birbirine çok benziyor. Muhtemelen müstehsinler yazarken böyle bir farklılık çıkmış olabilir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...