Risalelerde niye bütün ayetlerin tefsiri yoktur? Risaleleri okuyarak imanımızı kurtarmış olur muyuz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur'an’ın iki çeşit tefsiri vardır.

Birisi: Klasik olarak Fatiha suresinden başlayıp Nas suresine kadar gramer ölçüleri dahilinde ilmi ve kesbi bir tarzda yazılan tefsirdir. Bu tefsir daha çok Kur'an’ın zahiri ve sarih manasına bakar. Bu tarz ile yazılan tefsirler yüz binleri geçmiştir

İkincisi: Kur'an’ın daha çok remzi ve manevi tefsiridir. Bu tefsir klasik olarak baştan sona doğru yapılan bir tefsir değildir. Daha çok, bulunduğu zamanın şart ve ilcaatına hitap eden ve o zamanın manevi hastalığına ilaç niteliğindedir. İlmi ve kesbi olmayıp vehbi ve ledünni bir tefsirdir. Yani Allah vergisi bir tefsirdir.

Allah’ın kerem ve şefkatinden o zaman hastalığına şifa olması için verilen bir ikramdır. Bu tefsirin yazılımında müfessirin fikri ve ilminden ziyade, Allah’ın ilhamı ve vehbi galiptir. İslam tarihinde bu gibi tefsirler diğer klasik tefsirlere nispeten daha çok ilgi ve alaka görmüştür. Bunun sebebi zamanın yaralarına tam ilaç olması ve avama hitap etmesinden dolayıdır. Risale-i Nurlar bu ikinci sınıf tefsirlerdendir, kesb ve ilimden ziyade vehbe ve ilhama dayanan bir tefsirdir.

Risale-i Nurlar klasik tefsirler gibi Kur’an ayetlerini baştan alarak sonuna kadar tefsir etmiyor. Sadece günümüzün manevi hastalıklarına deva olan veya dinsiz filozofların tenkidine maruz kalmış ayetleri tefsir etmiştir. Ayetlerin sair lafzi ve kesbi tabirlerini klasik tefsir kaynaklarına havale etmiştir.

Risale-i Nur'da geçen ayetlerin ekserisi imana dair ayetlerden müteşekkildir. Zira bu asır fen ve felsefeden gelen dinsizlik akımlarının tesirinde olmasından çok, iman sahipleri şek ve şüpheden kendilerini kurtaramıyorlar, hatta çoklarının imansız kabre girdiklerini bizzat Üstad Hazretleri kendisi ifade ediyor. Bu yüzden Üstad Hazretleri bütün gayret ve mesaisini imanın taklitten tahkike çıkarılması ve dinsiz felsefeye karşı sağlam inancı tesis etmek üzerine teksif etmiştir. İslam’ın diğer hususlarını sair kaynaklara havale etmiştir.

Bir binanın en mühim yeri temelidir; bina temel üstünde durur. İslam binasının temeli imandır, sair kısımlar ise bu temel üstünde yükselir. Bu zamanın din düşmanları İslam binasının temeli olan imana hücum ediyorlar. Risale-i Nur İslam binasının temeli olan imanı müdafaa ediyor ve milyonlarca insanın tahkiki imanı kazanıp imanla kabre girmelerine vesile oluyor.

İlave bilgi için tıklayınız:

RİSALE-i NUR, NASIL BİR TEFSİRDİR?..

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...