Risalelerin Hepsi İlhamla mı Yazıldı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nur Risaleleri, Kur'ân'ın bir tefsiridir. Kur'ânı tefsir eden Zatlara "Müfessîr" adı verilir. Müfessîr olabilmek, yani "Allah burada bunu murâd etmiştir." diyebilmek elbette kolay ulaşılabilen bir seviye değildir. Her şeyden önce müfessîr, Arapça'yı belâgatıyla beraber iyi bilmeli, vahyîn lisânına vâkıf olmalıdır.

Ayrıca, dinin asıllarını, (usulü'd-din) âyetlerin iniş sebeblerini, (esbâb-ı nüzul) âyetlerin nasîh ve mensuhunu bilmeli, Kur'ân'ın ilk müfessiri olan Hz. Peygamber (asm)'in hâdislerine âşina olmalıdır. Bütün bunların yanında "İlm-i mevhîbe" denilen Cenâb-ı Hak'tan hususi bir idrâk nimetine mazhar kılınmalıdır. Nasıl ki, fen bilimcileri tabiâtın sırlarını araştırırken, bunların içinden bazılarına ilhâm parıltıları görünür. Bunlar, başkalarının göremediğini görür, sezemediğini sezer, insanlığa yeni bir keşfin izhârına sebep olurlar.

Onun gibi ilhâma mazhar müfessîrler, başka müfessîrlere nisbetle âyetlere daha derinlemesine nüfuzla o mana okyanusundan o güne kadar ins ve cinnin dokunmadığı inci misâl mânaları takdîm ederler.

Nur Risale’lerini incelediğimizde, Bediüzzaman'ın ilhâma mazhâr olduğunu söyleyebiliriz. Ama bütün Risaleler ilhâm eseri değildir.

Şöyle ki: Risale-i Nur'un bazı kısımları nakildir. Yani ya hâdis kitaplarından veya başka kaynaklardan nakillerde bulunmaktadır. Ama bir kısım mes'eleleri ise nakil olmayıp doğrudan doğruya Kur'ân-ı Kerim'den istihraçtır. Bediüzzaman Birinci Şua'da Risale-i Nur'un ekseriyet itibâriyle ilhâm değil de Kur'ân'ın feyziyle ve medediyle kalbe gelen sünuhat ve istihracat olduğunu söyler. Söz gelimi Birinci Söz veya Otuzuncu Söz Kur'ân'da var olan engin manaların bir açılımından ibarettir. Bu manalar, şu veya bu kitaptan birer alıntı değildir.

İlhâm ile istihraç arasında şöyle bir ayrım düşünülebilir: İlhâmda muhatabın irâdesi çok da söz konusu olmayabilir. Ama istihraçta irâdî bir yönelim söz konusudur. Mesela; yerin üzerinde ıslaklığı görüp, o mekânın altında bir su kaynağı olduğunu sezmek ve orayı kazıp bu su menbâını göstermek istihrâca girer. Ama hiçbir ıslaklık görmeden "Buranın altında su var" deyip haber vermek ilhâmla olur.

İlave bilgi için tıklayınız:

RİSLELER İLHAMLA MI YAZILDI VE İLHAM İLE VAHİ İLİŞKİSİ.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...