Rumuzat-ı Semaniye Risalesi nedir? Neden gizli tutulmuştur, neden bahsetmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela şunu belirtmek isteriz ki, bu Risale basılmış ve piyasada mevcut olup, Külliyat neşri yapan yerlerden temin edilebilir.

Yirmi Dokuzuncu Mektub'un Sekizinci kısmı Rumuz-u Semaniye olarak da anılır. Diğer yandan aynı risalede yer alan Üçüncü ve Dördüncü Kısım ile Yirmi Sekizinci Mektub'un bazı parçaları içinde bulunduğundan, eserin genel ismi Yirmi Dokuzuncu Mektubun İkinci Makamı’dır.

Sekiz Remizden meydana gelen bu eserde, adından da anlaşılacağı gibi, Kur’ân-ı Kerim'deki bazı ayet-i kerimeler cifir ilmi çerçevesinde izah edilmekte, kelimelere, hattâ harflere varıncaya kadar gizli kalan ince mânâlar açıklanmaktadır. Üstad Hazretlerinin bu remizlerin temeli olarak âyetlerin doğrudan anlaşılan mânâlarıyla, cifir ilmi çerçevesinde yapılan yorumlar arasındaki uyumu gösterir. Bu uyum, cifir ilminin mühim bir düsturu, gizli ilimlerin ve Kur’ân-ı Kerim'de gizli olan bir kısım sırları açığa çıkaran mühim bir anahtarıdır. Her bir remizde her bir harfine kadar bütün Kur’ân-ı Kerim'in ne kadar muntazam, sırlı ve mânâlı olduğu gösterilir.

"Rumuzat-ı Semaniye" Risalesini özet olarak sizlere takdim ediyoruz:

Hurûf-u Kur'âniye ne kadar muntazam ve esrarlı ve mânâlı olduğunu gösteren "Rumuzât-ı Semâniye" nâmındaki sekiz küçük risâlelerden oluşmaktadır. Ayrıca cifir hesabıyla ilgili bilgileri ihtiva etmektedir.

Rumuzat-ı Semaniye'nin Birinci remzi altı adet küçük remiz ile tamamı yüz yirmi sayfa olan matbu Arabi İşaratu'l-İ'cazın tevafukatını ve Kur'an ile örtüştüğü noktaları izah eder.

İkinci ve Üçüncü Remiz: Kenzü’l-Arş duâsının feyzinden gelen nüktelerinden bahseder.

Dördüncü ve Altıncı Remiz: Kevser Sûresinin sırları Cifir ilmi çerçevesinde ele alınır.

Beşinci Remiz: Nasr (İzace...) sûresinin sırları hakkındadır.

Yedinci Remiz: Kur’ân’ın mu’cize oluşu ve kudsî meziyetlerinden bahsederek, her sayfa ve sûresinde Allah lâfzı, Rab, Rahim, Rahmân, Kur’ân, Resûl kelimeleri ve harfleri, rakamsal cetvellerle kayıt altına alınmıştır.

Sekizinci Remiz: Bu remiz İhlâs, Felâk, Nâs ve Fâtiha sûrelerinin sırlarıyla, Kur’ân’ın mu’cizeliğine ışık tutan yönlerinden bahsedilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ihlasnur

EVET ŞU ANDA BU ESER MEVCUTTUR. RABBİM RUMUZATLARI FEHM VE YAŞAMAYI MAKES OLMAYI NASİB ETSİN.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
rıdvan36
Bu risale şuan mevcud külliyatin içinde var mı?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Yok.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Nurun fedaisi
Bu eseri sanki ben Zülfikâr Mecmuası'nın içinde okumuştum. Rumuzat-ı Semaniye orada geçmiyor mu? Ve Zülfikâr Mecmuası da Külliyat'a dahil değil mi? Şimdi Zülfikar Mecmuası'nın sonunda geçiyor sa ve Zülfikar Risalesi de külliyata dahil ise, şimdi Rumuzat-ı Semaniye Risalesi Külliyat da yok diyebilir miyiz? Cevabınızı bekliyorum. Selam ve dua ile..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...