"Risaletü’n-Nur’un talebeleri … Birbirine selâmet-i iman hakkındaki samimî, mâsum lisanlarıyla duaları ... Bir tane onların içinde kabul olunsa, yine her biri selâmet-i imanla kabre gireceğine kâfi geliyor." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ezcümle: Risaletü’n-Nur’un bir hâdimi ve bir tek şakirdi, yirmi dört saatte, Risaletü’n-Nur talebelerinin hüsn-ü âkıbetlerine ve saadet-i ebediyeye mazhar olmalarına yüz defa Risaletü’n-Nur talebelerine ettiği duaları içinde hiç olmazsa yirmi otuz defa selâmet-i imanlarına ve hususî hüsn-ü âkıbetlerine ve imanla kabre girmelerine, aynı duayı, en ziyade kabule medar olan şerait içinde ediyor."

"Hem Risaletü’n-Nur’un talebeleri bu zamanda her cihetten ziyade hücuma mâruz olan iman hususunda, birbirine selâmet-i iman hakkındaki samimî, mâsum lisanlarıyla dualarının yekûnu öyle bir kuvvettedir ki, rahmet ve hikmet onun reddine müsaade etmezler. Faraza, mecmuu itibarıyla reddedilse, tek bir tane onların içinde kabul olunsa, yine her biri selâmet-i imanla kabre gireceğine kâfi geliyor. Çünkü her bir dua umuma bakar."(1)

Müşterek akıl, nasıl kuvvetli bir hakkı bulma vesilesi ise, müşterek dua da aynı şekilde kuvvetli bir vesile-i icabettir. "Bir elin nesi var, iki elin sesi var.", "Birlikten kuvvet doğar" gibi atasözleri de bu manayı teyid etmektedir.

Risale-i Nur dairesinde hizmet eden iman hadimleri, manevî büyük bir şirketin sigortalı çalışan elemanları gibidir. Her bir eleman nasıl kalemi ile Risale-i Nurları çoğaltarak şirkete manevî bir gelir, yani sevap kazandırıyor ise, duası ile de kendi gibi sair arkadaşlarının gıyabında istiğfar ve tövbe ederek, onların imanla kabre girmesine manevî bir imdat veriyorlar.

Ayrıca cemaat manasına dikkat çeken bütün ayet ve hadisler de bu meseleyi te’yid edip ispat eden bir vesika hükmündedir.

Meselâ; bir mahalle sakini valiliğe bir mesele için şahsî olarak müracaat etse, ne kadar tesirli olabilir? Ama mahalle sakinlerinin hepsinin imzasını alıp, o şekilde müracaat etse, valilik bu müracaata lakayd kalmaz. Tabiri caiz ise, milyonlarca Nur Talebesinin imanla kabre girmek için yaptıkları müşterek dua ve ilticalarını Mucib-i Davaat olan Allah’ın geri çevirmesi mümkün değildir.

(1) bk. Kastamonu Lahikası, (13. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

çorapçı
işte alim bu siteye ve bu sitenin sahiplerine derler. ayrıca örnek vererek izah etme metoduyla sorularıma cevap verdiğizden size teşekkür ederim.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...