Block title
Block content

13

İçerikler


  1. "Hem Risaletü’n-Nur’un talebeleri … birbirine selâmet-i iman hakkındaki samimî, mâsum lisanlarıyla dualarının, … Faraza, … tek bir tane onların içinde kabul olunsa, yine her biri selâmet-i imanla kabre gireceğine kâfi geliyor..." İzah eder misiniz?

  2. "İman-ı tahkikî ise yalnız akılda durmuyor. Belki hem kalbe, hem ruha, hem sırra, hem öyle letâife sirayet ediyor, kökleşiyor ki, şeytanın eli o yerlere yetişemiyor." İzah eder misiniz?

  3. "Hakkalyakin derecesinde bir kuvvetle zaruret ve bedâhet derecesine gelen bir ilmelyakinle hakaik-i imaniyeyi tasdik etmektir." Velayet-i Kübra yolu olan Risalelerin, ilmelyakin derecesinde kalması nedendir?

  4. "İkinci yol, iman-ı bilgayb cihetinde, sırr-ı vahyin feyziyle, burhanî ve Kur’ânî bir tarzda, akıl ve kalbin imtizacıyla, hakkalyakîn derecesinde bir kuvvetle zaruret ve bedâhet derecesine gelen bir ilmelyakînle hakaik-i imaniyeyi..." Açıklar mısınız?

  5. Üstad taklidi imanı tahkiki imana çevirmek için iki yolun olduğunu söylüyor. Birisi tasavvuftaki şuhudi imandır. Halbuki, İmamı Rabbani Hazretleri "Mektubat" adlı eserinde tarikata girmek için tahkiki imanın gerekli olduğu söylemiyor mu?

  6. Üstad Kastamonu Lahikası’nda, “Osmanlı yenilseydi, Mekke ve Medine’de heykeller dikilecekti.”, diyor mu? Bununla ne kastedilmiştir?

  7. "Bu Alman mağlubiyetiyle neticelenen bu harpte (I. Dünya Savaşı) Osmanlı Devletinin mağlubiyetinin hikmeti nedir?" sorusuna verilen cevabı izah eder misiniz?

  8. "Mısır ve Hindi de kurtararak, bizimle ittihata getirmek, siyaset-i âlemce en büyük muzafferiyet kazanmak varken... Zararlı bir yolu tercih etmek, böyle zeki, belki dâhi insanların nazarında saklı kalmasının hikmeti nedir?" Burayı nasıl anlamalıyız?

  9. Risale-i Nur'da, "Akıl ve kalbin imtizacıyla hakikata vasıl olunuyor." Peki aklın ağır bastığı insanlar ne özellikler taşıyor, kalbin ağır bastiğı insanlar ne özellikler taşıyor?

  10. "Risaletü’n-Nur’un sadık talebeleri imanla kabre gideceklerine..." Burada ihlas, uhuvvet gibi büyük sıfatlar değil de "sadakat" denilmiş, neden? Bu kriterlere göre, birçoğumuz bu dairenin dışında kalmaz mıyız? Burada bahsedilen ayetler hangileridir?

Yükleniyor...