Said Nursi Kürt müdür ya da Said-i Kürdî midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir iki asır öncesine gidildiğinde, şu an Türk olarak görülenler Kürt, Kürt olarak görülenler de Türk olabilir. altı yüz yüzyıl boyunca aynı çatı altında yaşayan ve Osmanlı'dan önce de yine birliktelikleri bulunan özellikle Türk ve Kürtler, gerek aynı topraklarda yaşamaları, gerekse de birbirlerinden kız alıp vermeleri vb. sebebler neticesinde âdeta tek millet haline gelmişlerdir.. Nesebi net olarak bilinenlerin dışında diğer kimselerin nesep noktasında fazla teferruata girmemeleri gerekmektedir.

Bizim için esas olan İslamiyet noktasıdır. Milliyet ise ayeti kerimenin ifadesiyle, "tanışıp kaynaşma" mız noktasından bizim isteğimizin dışında Rabbimizin bize bağşettiği bir husustur. Osmanlı döneminde doğu illerine "Kürdistan" deniliyordu. Bu isim herhangi bir ırkî mana taşımıyordu. Yalnızca coğrafi bir bölgeye verilen bir ismi çağrıştırıyordu. Pakistan, Afganistan gibi…

O bölgeden olan insanlara ise "Kürdî" denilmekteydi. Yine bu, şahsın o bölgeden olduğunu gösteren bir aidiyet ihsas ediyordu. Erzurumî, Konyevî, Bursevî gibi…

Bu manada Üstad hazretleri de, Osmanlı döneminde bu nam ile çağrılıyordu. Fakat bu aidiyetin daha sonra farklı manalar ihsas etmesi sebebiyle, Üstad, Osmanlı sonrasında kendi köyüne nisbetle "Nursi" soyadını almış ve bunu kullanmıştır. Ancak bazı resimi kayıtlarda Üstad'ın soyadının OKUR olarak geçtiği de bilinmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

m.kurt
Allah razı olsun, cevabınıza katılıyorum. Ancak Üstad Hz.nin seyyit olması hesabıyla nesebinin arap mı, kürt mü (yoksa türk mü) olduğu konusunda da bilgi verebilirseniz minnettar kalırım. Çünkü Seyyit olduğu bence aşikar; hem, kürt veya türk olması da seyyitliğine mâni değil elbette. Ancak hasanî ve hüseynî olması saf arap olduğunu gösterir şeklindeki düşünceye katılmıyorum, mümkün de görmüyorum. 'Bizde bir kürd demiş ki', vs. gibi risalelerde kullandığı bir çok ifadelerle Hazretin nesebini belirttiğine kâniyim. Bir soyunun da Âl-i Beyt'e dayanarak (bir çok seyyid ya da şerîfte olduğu gibi) o mübarek nesle de mensubiyetinin olduğunu düşünüyorum. Yani tüm şeceresi belli meşhur seyyid ailelerin dışında seyyitliğe mensubiyeti olanların, arap sayılamayacaklarını savunuyorum. Üstad'ın, muktaza-yı hale mutabık olarak seyyitliğini açıktan ifade etmemesinin çok hikmetlere hamil olduğunu; ve -bazılarının düşündüğü gibi-, kürtlükle alakasının da kendisine asla bir nakısıyet getirmedini düşünüyorum. Son olarak, eğer düşüncem yanlışsa düzeltin Allah rızası için: Üstad Hz. neseben kürttür ve bir soyu da o pak nesilden geldiği için seyyid -ve şeriftir-; tıpkı farisî, türk, boşnak, afgan seyyitler gibi.. Kusura bakmayın, biraz uzadı, Allah razı olsun, amin.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
turkkamuran

   Ona "Kürdî" denilmesi ve Kaside-i Hazret-i İmam-ı Ali'de (R.A.) görülen يَا مُدْرِكًا kelimesinin hazf ve kalbiyle "Kürd" îma ve işaretinin bulunması, gerçekten Kürdlüğüne delalet etmez ve onun manevî silsile-i şerafet ve siyadetten tenzil ve teb'idini îcab ettirmez. Bu isnad ve izafe, Kürdistan'da doğup büyüyen ve bu lakabla maruf ve meşhur olan bu zâtın Risaletü'n-Nur'un tercümanı olduğunu sırf âleme ilân etmek içindir; yoksa Kürdlüğünü isbat etmek için değildir. Kürdçe bilmesi, o kıyafete girmesi ve öyle görünmesi, kendini setr ve ihfa için olup, hakikî hüviyet ve milliyetini ihlâl ve inkâr mana ve maksadıyla değildir diye düşünüyorum. 
Emirdağ-1 - 85

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
LEYLEKLİLİ
BİZ İŞİTTİĞİMİZE GÖRE HER 100 SENEDE GELEN MÜCEDDİD RASULULLAH S.A.V. İN NESLİNDEN GELİR ÜSTADIN DA BABASI HZ. HASNDAN R.A. ANNESİ DE HZ. HÜSEYİNDEN R.A BU DOĞRU DEĞİL Mİ?HEM ÜSTADIN AİLESİ İSPARTADAN DOĞUYA GİTMİŞ T. HAYATA ÜSTADIN SÖZÜ VAR HEM SEYYİD SALİH ABİ İLE KONUŞURKEN İKİ CİHETLE SEYİT OLDUĞUNU ÜSTAD SÖYLEMİŞ DOĞRU DEĞİL Mİ?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (m.ali)

Sorunuzun cevabı için tıklayınız:
Bediüzzaman Said Nursi Kürt müdür?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
LEYLEKLİLİ
ÜSTAD PEYGAMBERİMİZİN NESLİNDEN GELMİŞ KÜRDİSTANDA DOĞMUŞ VE TÜRKÇE - ARAPÇA ESERLER YAZMIŞTIR BU DEMEKTİR Kİ HEPSİNİ MANEN KUCAKLAMIŞTIR IRKÇILIKTA DEĞİL BÜTÜN MÜSLÜMANLARI DİN KARDEŞLİĞİNDE TOPLAMIŞTIR
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
iyi de bizim buralarda kürt olupta seyyid olanlar bile var.yani kürt veya türk olmak seyyidliğe engel değil ki.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ylmzay
Üstad hazretlerinin etnik kimliği ile ilgili zorlama yorumlara gitme ihtiyacı nerden kaynaklanmaktadır? Hayatı konuştuğu dili açıkça bilinen nisbesinde dahi kürdi kelimesi bulunana bir Kürt alimi türkleştirme çabasını doğru bulmuyorum ki bu misyonuna da aykırı bir yaklaşımdır.Seyyidlik yakıştırma çabası ise daha da gereksiz Hepimiz Hz. Adem in çocukları olarak zaten seeyid olmayanımız yoktur.Üstünlük takva iledir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...