Üstad'ın Doğu'da doğmasının, Türkiye'de yaşayıp burada vefat etmesinin hikmeti ne olabilir acaba?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Niyazi-i Mısrî gibi diyen bu tercüman, herşeyi hoş görerek, katreyi umman, âdemi insan, ve nurunu âleme sultan eylemiştir. Ona "Kürdî" denilmesi ve kaside-i Hazret-i İmam-ı Ali'de (r.a.) görülen يَامُدْرِكًا kelimesinin hazf ve kalbiyle "Kürt" îma ve işaretinin bulunması, gerçekten Kürtlüğüne delâlet etmez ve onun mânevî silsile-i şerâfet ve siyadetten tenzil ve teb'idini icap ettirmez. Bu isnad ve izafe, Kürdistan'da doğup büyüyen ve bu lâkapla mâruf ve meşhur olan bu zatın Risaletin-Nur'un tercümanı olduğunu sırf âleme ilân etmek içindir; yoksa Kürtlüğünü ispat etmek için değildir."

"Kürtçe bilmesi, o kıyafete girmesi ve öyle görünmesi, kendini setr ve ihfa için olup, hakikî hüviyet ve milliyetini ihlâl ve inkâr mânâ ve maksadıyla değildir, diye düşünüyorum."
(1)

Hazf, bir harfi düşürmek ve aradan çıkarmak anlamındadır. Kalb (kalbolmak) ise bir şeyin dönüşüp başkalaşması anlamındadır. Müdrik kelimesinden bazı harfler hazf edildiğinde, yani düşürüldüğü zaman, bazı harfler de zamanla dönüştüğü vakit Kürdi kelimesine dönüşüyor. Yani İmam Ali (ra) “Ya Müdrik” kelimesinde Kürdilakabına işaret ederek Üstad'ın yaşadığı çevre ve muhit hakkında imada bulunuyor.

Eski örfte alim ve evliyaların bulunduğu bölgenin isimi ile anılması bir gelenektir. Üstad Hazretleri de Kürdistan bölgesinde doğup büyüdüğü için ona Kürdi ismi verilmiş, yoksa Üstad Hazretleri nesep olarak ehlibeyittendir, yani Evlad-ı Peygamber (asv)'dendir.

"Âlem-i İslâmiyet ve insaniyete ve Haremeyn-i Şerifeyne asırlarca hizmet eden bu kahraman Türk milletini onun çok sevmesinde ve hayatının mühim bir kısmını hep Türklerle meskûn olan bu havalide geçirmesinde büyük hikmetler, mânâ ve mülâhazalar olsa gerektir."(2)

Burada ise Üstad Hazretlerinin Allah tarafından Türk milletine bahşedilmesindeki hikmete işaret ediliyor. Türk milletinin İslam’a olan bin yıllık hizmetine mukabil Allah Üstad Hazretlerini bir ikram ve inayet eseri olarak bu millete bahşetmiştir.

Türkiye’nin Doğu'sunda doğması ise Türk ve Kürt milletinin ortak bir değeri ve ortak bir noktası olması için olabilir. Malum günümüzde Türk Kürt çatışmasını alevlendirmek isteyen zındıklar ve müfsitler var. İşte Üstad Hazretleri bu müfsit ve zındıkların önünde bir set, bir mani olarak duruyor. Hikmeti İlahi belki bunu iktiza etmiş olabilir.

(1) bk. Emirdağ Lahikası-I, (51. Mektup)
(2) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...