Block title
Block content

Sebeplerin İzzet ve Azamete Perde Olması Ne Demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sebeplerin, Allah’ın işlerinde ve icraatlarında aracı olarak kullanılmasındaki gaye ve hikmet, bazı haksız ve yersiz şikayetlerin hedefini değiştirmek ve Allah’ın azamet ve izzetinin önünde bir paratoner vazifesini görmek içindir.
Evet izzet ve azamet, sebeplerin haksız ve yersiz şikayetlere hedef ve perde olmasını gerektiriyor. Ta ki zahiri çirkin ve zararlı gibi görünen fiiller ve işler, Allah’a isnat edilmesin, onunla anılmasın. Aslında, hakikatta, o çirkin ve merhametsiz gibi görünen şeyler, çirkin ve merhametsiz değiller. İnsan dar aklı ve aciz ve tahammülsüz fıtratından dolayı, ağlama ve sızlamaya müsait olduğu için, şikayet ve tenkidinin hedefini sebeplere yönlendiriyor. Sebepler olmasa, o haksız tenkit ve serzenişler, direkt Allah’a gidecektir. Onun için Allah, araya sebepleri koymuş ki, haksız ve yersiz eleştiri ve şikayetlere maruz kalmasın.
Üstad Hazretleri bu hakikati şu şekilde izah edip örneklendiriyor:
"İşte o şekva ve şikâyetlerin hedefini değiştirmek için esbab vaz edilmiştir. Çünkü, kusur onlardan çıkıyor, onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Bu sırra bir misal-i lâtif sûretinde bir temsil-i mânevî rivayet ediliyor ki: Hazret-i Azrail Aleyhisselâm, Cenab-ı Hakka demiş ki: "Kabz-ı ervah vazifesinde Senin ibâdın benden şekva edecekler. Benden küsecekler."Cenab-ı Hak, lisan-ı hikmetle ona demiş ki:"Seninle ibâdımın ortasında musibetler, hastalıklar perdesini bırakacağım. Tâ şekvaları onlara gidip sana küsmesinler."Evet, nasıl ki hastalıklar perdedir, ecelde tevehhüm olunan fenalıklara mercidirler. Ve kabz-ı ervahta hakikî olarak hikmet ve güzellik, Hazret-i Azrail Aleyhisselâm'ın vazifesine mütealliktir. Öyle de, Hazret-i Azrail Aleyhisselâm da bir perdedir. Kabz-ı ervahta zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasip düşmeyen bazı hâlâta merci olmak için o memuriyete bir nâzır ve kudret-i İlâhiyyeye bir perdedir.Evet, izzet ve azamet ister ki, esbab perdedar-ı dest-i kudret ola aklın nazarında. Tevhid ve celâl ister ki, esbab ellerini çeksinler tesir-i hakikîden."(1)
Özet olarak; insan fıtraten zayıf ve aciz olduğu için, ağlamak ve sızlanmak istiyor, Allah Celle Celalühü de insanların bu sızlanma ve şikayetlerini hem gidermek için, hem de izzetini muhafaza etmek için sebepleri araya koymuş. Şayet insan niyetinde Allah kastı olmaksızın, sebeplere şikayet edip kızarsa, bu kamil iman açısından belki yakışıksız olur; ama taklidi iman ve avam insan için belki bir ruhsat olabilir. Ama hedef ve kastında Allah varsa eliyazübillah.
(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Lem'alar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Lem'alar | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 4264 | Word indir | Pdf indir
Paylaş

Yorumlar

zühre nur

Azrail aleyhisselam da bir ''perdedir'' ALLAHUEKBER ya aslında can alma meleği diye bildiğimiz melek bile sadece bir perde cenab-ı Hak ruhu kabzettğnde Azrail aleyhisselam sadece seyrediyor RABBİN ruhu kabz vaktinde RABBİNin kudretini...RABBİN azameti,kudreti karşısında hangi abd hayrette kalmazki buhakikat gerçekten mesrurane...ELHAMDÜLİLLAH

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...