Seyyarelerin, imamları olan Güneş'e iktida etmelerinden ne gibi dersler çıkarabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“İmama iktida” ifadesi kâinattaki itaat kanununa dikkat çekmektedir. Farz namazlarında bütün cemaat imama uyar ve artık kimse kendi keyfince oturup kalkamaz, dilediği gibi hareket edemez.

İtaatın en güzel bir misali de Güneş sistemindeki gezegenlerin Güneş'e tam itaat etmeleridir.

İtaat kanunu nizam ve intizamın esasıdır. Bir ailede ebeveyne itaat kalktı mı aile hayatı altüst olduğu gibi, bir devlette de vatandaşların devlete itaat etmemeleri hâlinde bütün kurumlarda anarşi baş gösterir ve memleket yaşanamaz hâle gelir.

Zararı ve faydası tamamen kişinin şahsına ait olan konularda vatandaşlara tam bir hürriyet tanınsa da zararı toplumun bütün fertlerine dokunacak konularda, devlet kimin nerede nasıl bulunacağına ve ne vazife deruhte edeceğine kendi karar vermeli ve bundan en küçük bir sapmaya da müsaade etmemelidir. Güneş'in gezegenler üzerindeki hâkimiyetinin bir benzerini milletin devlete itaat etmesinde de tahakkuk ettirmeli kimsenin kanunları çiğnemesine müsaade etmemelidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...