Yirmi Birinci Pencere

İçerikler


 1. Otuz Üçüncü Söz'ün Yirmi Birinci Pencere'sini, başındaki ayet-i kerimenin konumuzla münasebetini izah eder misiniz?

 2. "Manzume-i şemsiye denilen, küremizle beraber on iki seyyare..." Manzume-i şemsiye küremizle beraber 12 olarak bildirilmektedir. Henüz daha 12 olduğu keşfedilmemiştir. Bunun izahını nasıl yapabiliriz?

 3. Gezegen ve seyyarelerin cirmleri, büyüklükleri, mevkileri, mesafeleri, sürat-i hareketlerinin mütenevvi ve farklı olduğu ifade edilmektedir. Bir iki müşahhas misalle bu mevzuyu açabilir miyiz?

 4. Gezegen ve seyyarelerin "kemal-i intizamı", "hikmetle hareket etmeleri", "kemal-i mizanları" tabirlerini gezegenler hususunda nasıl anlamalıyız?

 5. Güneş'in seyyareleri ile münasebetinin temin eden cazibe kanununun aynı zamanda ilahi kanun olarak nazara verilmesini açar mısınız?

 6. Seyyarelerin, imamları olan Güneş'e iktida etmelerinden ne gibi dersler çıkarabiliriz?

 7. "Çünkü o camid cirmleri, o şuursuz büyük kütleleri nihayet derecede intizam ve mizan-ı hikmet içinde..." Bu paragrafı; tesadüfün müdahalesinin imkânsız olduğu hususunda biraz daha açabilir misiniz?

 8. "Çünkü bir dakika, tesadüf birisini tevkif etse mihverinden çıkmasına sebebiyet verir, başkaları ile müsademe etmesine yol açar." cümlesi, mucizelerde anlatılan "Güneş'in tevakkuf etmesi" ile zıt görünüyor, izah eder misiniz?

 9. Manzume-i şemsiye; yani Güneş'e bağlı olan 12 seyyarenin Güneş'in me'mumları ve meyveleri diye iki tabir kullanılmaktadır. Bu iki tabiri nasıl anlayabiliriz?

 10. "Görüyoruz ki, bu seyyaremiz, bir azamet-i şevket-i Rububiyeti..." Bu ifadeleri biraz daha açabilir miyiz? Küre-i arza pek büyük bir hizmet için, bir uzun seyir ve seyahat ettirilmesinde mevsimlerin yaratılmasının dışında hangi hizmetler düşünülebilir?

 11. "Azîm hikmetlerle ona takılmış ve o kamere başka menzillerde ayrı seyir ve seyahat verilmiş." Buradaki "başka menziller"den kasıt nedir?

 12. "Dolap ve çıkrık hükmünde olan güneşi,.." tabiri ne manaya geliyor? Çıkrık ve dolabın güneşle alakasını kurabilir misiniz?

 13. Güneş'in bütün seyyaratı ile beraber saniyede beş saatlik bir mesafeyi kestirmesi neye göredir? Sistemin Herkül burcu tarafına veya Şemsü'ş-şümus canibine doğru sevk edilmesi fenni bir tesbit midir? Bir tahmine göre demesini nasıl anlamalıyız?

 14. "Ey kozmoğrafyacı efendi! Hangi tesadüf bu işlere karışabilir? Hangi esbabın eli buna ulaşabilir? Hangi kuvvet buna yanaşabilir?.." Sonuç hükmündeki bu paragrafı sonuna kadar izah eder misiniz?

Yükleniyor...