Yirmi Birinci Pencere

İçerikler


 1. Otuz Üçüncü Söz'ün Yirmi Birinci Pencere'sini başındaki âyet-i kerîmenin konumuzla münasebeti ile izah eder misiniz?

 2. "Manzume-i şemsiye denilen, küremizle beraber on iki seyyare,.." Manzume-i şemsiye küremizle beraber 12 olarak bildirilmektedir. Henüz daha 12 olduğu keşfedilmemiştir. Bunun izahını nasıl yapabiliriz?

 3. Gezegen ve seyyarelerin; “cirmleri”, “büyüklükleri”, “mevkileri”, “mesafeleri”, “sürat-i hareketleri”nin mütenevvi ve farklı olduğu ifade edilmektedir. Bir iki müşahhas misâlle bu mevzuyu açabilir miyiz?

 4. Gezegen ve seyyarelerin; “kemâl-i intizamı”, “hikmetle hareket etmeleri”, “kemâl-i mizanları” tabirlerini gezegenler hususunda nasıl anlamalıyız?

 5. Güneşin seyyareleri ile münasebetinin temin eden cazibe kanununun aynı zamanda İlâhî kanun olarak nazara verilmesini açar mısınız?

 6. Seyyarelerin imamları olan güneşe iktida etmelerinden ne gibi dersler çıkarabiliriz?

 7. "Çünkü o câmid cirmleri, o şuursuz büyük kütleleri nihayet derecede intizam ve mizan-ı hikmet içinde,.." bu paragrafı; tesadüfün müdahalesinin imkânsız olduğu hususunda biraz daha açabilir misiniz?

 8. "Çünki bir dakika, tesadüf birisini tevkif etse, mihverinden çıkmasına sebebiyet verir, başkaları ile müsademe etmesine yol açar." cümlesi, mucizelerde anlatılan "güneşin tevakkuf etmesi" ile zıt görünüyor, izah eder misiniz?

 9. Manzume-i şemsiye; yani güneşe bağlı olan 12 seyyarenin güneşin me’mumları ve meyveleri diye iki tabir kullanılmaktadır. Bu iki tabiri nasıl anlayabiliriz?

 10. "Görüyoruz ki, bu seyyaremiz, bir azamet-i şevket-i Rububiyeti..." Bu ifadeleri biraz daha açabilir miyiz? Küre-i arza pek büyük bir hizmet için, bir uzun seyir ve seyahat ettirilmesinde mevsimlerin yaratılmasının dışında hangi hizmetler düşünülebilir?

 11. "Ve evkat ve hesabı bildirecek saat akrebi gibi, kamer dahi dakik hesaplarla, azîm hikmetlerle ona takılmış ve o kamere başka menzillerde ayrı seyir ve seyahat verilmiş." Buradaki "başka menziller"den kasıt nedir?

 12. "Dolap ve çıkrık hükmünde olan güneşi,.." tabiri ne manaya geliyor? Çıkrık ve dolabın güneşle alakasını kurabilir misiniz?

 13. Güneşin bütün seyyaratı ile beraber saniyede beş saatlik bir mesafeyi kestirmesi neye göredir? Sistemin herkül burcu tarafına veya şemsüş-şümus canibine doğru sevk edilmesi fenni bir tesbit midir? Bir tahmine göre demesini nasıl anlamalıyız?

 14. "Ey kozmoğrafyacı efendi! Hangi tesadüf bu işlere karışabilir? Hangi esbabın eli buna ulaşabilir? Hangi kuvvet buna yanaşabilir?.." Sonuç hükmündeki bu paragrafı sonuna kadar izah eder misiniz?

Yükleniyor...