214

İçerikler


  1. "Mezhebimizde / mesleğimizde firak yok. Sen nerede bulunsan, şu kardeşinle ellerinizdeki Sözler vasıtasıyla sohbet edebilirsin. Ben de istediğim zaman, seni yanımda dergâh-ı İlâhîye beraber el açıp niyaz etmek suretinde görebilirim." İzah eder misiniz?

  2. "İkinci sualin ise, peder ve validenin arzuları pek mühimdir. Kur’ân-ı Hakîm bir âyet-i kerimede, beş tarzda onlara karşı şefkat ve hürmeti emreder. Eğer suhuletle arzuları yerine gelmek kabilse yaparsınız." İzahı; buradan nasıl bir ders çıkarabiliriz?

  3. "Semâvât zemine gıpta eder ki, zeminde hâlisen lillâh sohbet ve zikir ve tefekkür için, bir-iki adam, bir-iki nefes, yani bir-iki dakika beraber otururlar." Neden gıpta ediyor, izah eder misiniz?

  4. "İlim iki kısımdır: Bir nevi ilim var ki, bir defa bilinse ve bir-iki defa düşünülse kâfi gelir. Diğer bir kısmı, ekmek gibi, su gibi, her vakit insan onu düşünmeye muhtaç olur. Bir defa anladım, yeter diyemez. İşte ulûm-u imaniye bu kısımdandır." İzahı?

  5. "Zannederim mufarakat ihtimalinden, ikimizden ziyade Hakkı Efendi kardeşimiz, daha ziyade sevap kazanmak emâresi olarak, daha ziyade müteessirdir." Müfarakat ihtimali nasıl sevap kazandırır?

  6. Hulusi Ağabey, Üstad'ın öz yeğeni olmamasına rağmen; ona "biraderzadem" demesini nasıl anlayabiliriz?

  7. "Hıfz-ı Kur’ânî her müşkülâta galip." cümlesini nasıl anlamak gerekir?

  8. "Lezzet-i hizmet-i imaniye her kederi unutturur." cümlesini izah eder misiniz?

Yükleniyor...