"Lezzet-i hizmet-i imaniye her kederi unutturur." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem her vakit beklediğim, ehl-i zındıkanın bana hücumu gayretli talebem, cesaretli biraderzadem olan uhrevî kardeşimden başlaması muhtemel olmakla beraber, hıfz-ı Kur'ânî her müşkülâta galip ve lezzet-i hizmet-i imaniye her kederi unutturur itikadında olduğumdan, seni teşcî ve teşvike lüzum görmem."(1)

İman hizmetinden alınan lezzet ve neşe her türlü dünyevi sıkıntı ve kederi unutturur, âdeta onların panzehri gibidir. Üstad Hazretlerinin, yirmi sekiz yıl zindan ve sürgünlerde azap ve sıkıntılar içinde bulunmasına rağmen metanet ile iman davasına sahip çıkması ve onda şiddetle sebat göstermesi, imanın vermiş olduğu bu teselli ve neşe sayesindedir. Yani iman hizmetinde öyle büyük ve yüce bir lezzet ve neşe var ki dünyanın bütün dert ve kederlerini hiçe indirir.

Tabi bu herkesin imandaki derecesine ve mertebesine göredir. Yani insan iman hakikatlerini ne kadar anlamış ve hazmetmiş ise, ona göre imanın neşe ve lezzetine mazhar olur. Ondan almış olduğu kuvvet ile dert ve kederlere sabredebilir.

Mesela, "Dikenli ve kayalık bir yoldan çıplak ayakla geçersen, neticesinde Hazreti Peygamber (asm)'e varacak ve onunla kucaklaşacaksın." denilse, nebi aşıkları o yoldan neşe ve lezzet ile geçerler. Ona kavuşmanın hayali ve neşesi dikeni güle, kayayı pamuğa çevirir.

Yani mülsak-ı Nebi'deki (Nebi'ye kavuşmadaki) neşe ve lezzet, yolu ve meşakkati hiçe indirir. Sinesi onun aşkı ile yanarken hangi hararet onu yandırır, hangi meşakkat ona acı çektirir, hangi elem ona zarar verebilir. Bu incelik ancak his ve zevk ile anlaşılır.

(1) bk. Barla Lâhikası, (214. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...