30

İçerikler


  1. "Cazibedarlık cihetiyle meraklıları kendiyle meşgul eder." Mesela oya yaparken ben ister istemez dünyalık şeyler düşünüyorum. Ve bu fiilin bir cazibesi var, nefsimi öyle meşgul ediyorum. Bu, hakiki vazifemize engel olmadan, daha halis nasıl yapılabilir?

  2. "Eski Said'in âfâka bakmak damarıyla ve bana hizmet eden kâtibin Ramazan başlarında bayram alâmetini şarkta bir hâdisenin tesiriyle heyecanla demesi..." Şarktaki hadise nedir?

  3. "Hattâ ehl-i hakikat, hakikat ve mârifetullahı bulmak için, kesret dairelerini unutmaya çalışıyorlar, tâ kalb dağılmasın ve lüzumlu ve kıymetli şeye sarf etmek lâzım gelen merakı, zevki, şevki, lüzumsuz fâni şeylerde telef olmasın." İzahı nasıldır?

  4. "Kat’iyen biliniz ki, insanın, çok mu’cizatlı hilkatine merak etmeyip, dikkat etmeyerek iki başlı veya üç ayaklı bir insan görse kemâl-i merakla temâşâsına daldığı gibi..." Devamıyla izah eder misiniz?

  5. "Medeniyetin istinadı, menbaı olan Avrupa'da, deccalâne bir vahşet doğurmasıdır.(...) Dehşetli gelecek iki cereyana karşı semâvî bir muavenetle dayanıp inşaallah galebe eder." Buradaki, “deccalane vahşet” ve “iki cereyan” ifadelerini izah eder misiniz?

  6. "Ondaki zarar ve menfaati, o vaziyet şarktan, Bahr-i Muhit'ten sana göndermez." cümlesini izah eder misiniz?

  7. "Siyasetçi, ekserce tam müttaki dindar olamaz. Tam ve hakikî dindar, müttaki olanlar siyasetçi olmazlar." Dindar siyasetçi olamaz mı, Peygamber Efendimizin de siyasi kimliği yok muydu?

Yükleniyor...