30

İçerikler


  1. "Eski Said'in âfâka bakmak damarıyla ve bana hizmet eden kâtibin Ramazan başlarında bayram alâmetini şarkta bir hâdisenin tesiriyle heyecanla demesi..." Şarktaki hadise nedir?

  2. "Cazibedarlık cihetiyle meraklıları kendiyle meşgul eder." Mesela oya yaparken ben ister istemez dünyalık şeyler düşünüyorum. Ve bu fiilin bir cazibesi var, nefsimi öyle meşgul ediyorum. Bu, hakiki vazifemize engel olmadan, daha halis nasıl yapılabilir?

  3. "İnsanın, çok mu’cizatlı hilkatine merak etmeyip, dikkat etmeyerek iki başlı veya üç ayaklı bir insan görse kemâl-i merakla temâşâsına daldığı gibi..." Devamıyla izah eder misiniz?

  4. "Gaflet verecek ve dünyaya boğduracak ve hakiki vazife-i insaniyeti ve ahireti unutturacak olan en geniş daire ise siyaset dairesidir. Hususan böyle umumi ve mücadele suretindeki hadiseler, kalbi de boğuyor." İzah eder misiniz?

  5. "Hattâ ehl-i hakikat, hakikat ve mârifetullahı bulmak için, kesret dairelerini unutmaya çalışıyorlar, tâ kalb dağılmasın ve lüzumlu ve kıymetli şeye sarf etmek lâzım gelen merakı, zevki, şevki, lüzumsuz fâni şeylerde telef olmasın." İzahı nasıldır?

  6. "Siyasetçi, ekserce tam müttaki dindar olamaz. Tam ve hakikî dindar, müttaki olanlar siyasetçi olmazlar." Dindar siyasetçi olamaz mı, Peygamber Efendimizin de siyasi kimliği yok muydu?

  7. "Medeniyetin istinadı, menbaı olan Avrupa'da, deccalâne bir vahşet doğurmasıdır.(...) Dehşetli gelecek iki cereyana karşı semâvî bir muavenetle dayanıp inşaallah galebe eder." Buradaki, “deccalane vahşet” ve “iki cereyan” ifadelerini izah eder misiniz?

Yükleniyor...