"Eski Said'in âfâka bakmak damarıyla ve bana hizmet eden kâtibin Ramazan başlarında bayram alâmetini şarkta bir hâdisenin tesiriyle heyecanla demesi..." Şarktaki hadise nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Aziz, sıddık kardeşlerim,

"Meyve'nin Dördüncü Meselesindeki bir hakikatin izahını eski Said'in âfâka bakmak damarıyla ve bana hizmet eden kâtibin Ramazan başlarında bayram alâmetini şarkta bir hâdisenin tesiriyle heyecanla demesi ve bu Ramazan-ı Şerifteki kıymettar vakitleri radyonun mâlâyâniyâtıyla zâyi etmemesi için mânen kalbime kaç defa ihtar edildi ki, o geniş ve karışık fırtınalı hakikatin kısaca zararlarını beyan eyle. Ben de gayet muhtasar bazı işaretler nev'inde, Risale-i Nur şakirtlerinin meraklarını tâdil etmek niyetiyle beyan ediyorum. Fakat hem mesele çok geniş, vaktim de dar, halim de perişan olmasından, anlamasında zahmet çekeceksiniz, zekâvetinize güveniyorum..."(1)

"'Küre-i arzı herc ü merce getiren ve İslâm mukadderatıyla alâkadar olan bu dehşetli Harb-i Umumîden elli gündür (şimdi yedi seneden geçti aynı hâl -1946- ) hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun. Halbuki bir kısım mütedeyyin ve âlim insanlar, cemaati ve camii bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var? Veya onunla meşgul olmanın zararı mı var?' dediler."(2)

Bu hadise; İkinci Dünya Savaşı'dır. Zaten Meyve Risalesinin yazılma gerekçesi de İkinci Dünya Savaşı'nın, insanları ibadetten alıkoyacak kadar kendi ile meşgul etmesidir. Şark denilmesi muhtemelen Rusya’nın bu savaşta baş aktörlerden olmasından dolayıdır. İkinci Dünya Savaşı'nın en heyecan verici yönü; Alman ordusunun kızıl orduyu perişan ederek Moskova’ya kadar işgal etmesidir.

"Moskova Muharebesi veya Moskova Meydan Muharebesi (Nazi Almanyası Ordusu'nun harekât koduyla: Unternehmen Taifun / Tayfun Harekâtı), II. Dünya Savaşı’nın Doğu Cephesi’nde, 1941 yılında Alman ordularının, bir duraklamanın ardından Moskova yönünde yeniden başlattıkları genel taarruzlarıdır. Moskova Muhaberesi bazı tarihçiler tarafından II. Dünya Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olarak kabul edilmektedir. Sovyet savunması, Hitler'in Barbarossa Operasyonu'nun önemli stratejik hedeflerinden biri olan Moskova'nın ele geçirilmesini engelleyerek savaşın uzamasına ve Barbarossa herkatının başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmuştur."(3)

Dipnotlar:

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-I, 30. Mektup.
(2) bk. Şualar, On Birinci Şua, Dördüncü Mesele.
(3) bk. Vikipedi web sayfası, erişim tarihi 01 Eylül 2012.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...