"Gaflet verecek ve dünyaya boğduracak ve hakiki vazife-i insaniyeti ve ahireti unutturacak olan en geniş daire ise siyaset dairesidir. Hususan böyle umumi ve mücadele suretindeki hadiseler, kalbi de boğuyor." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Gaflet verecek ve dünyaya boğduracak ve hakiki vazife-i insaniyeti ve ahireti unutturacak olan en geniş daire ise siyaset dairesidir. Hususan böyle umumi ve mücadele suretindeki hadiseler, kalbi de boğuyor. Güneş gibi bir iman lazım ki, her şeyde, her vaziyette, her bir harekette kader-i İlahiî ve kudret-i Rabbâniyenin izini, eserini görsün, ta o zulm-ü zulmette kalp boğulmasın, iman sönmesin; akıl, tabiat ve tesadüfe saplanmasın." (Emirdağ Lahikası-I, 30. Mektup)

Siyaset dairesi ve devletlerin dünyaya bakan işleri, ahirete doğrudan taalluk eden hizmetlere kıyasla ve önem açısından çok ehemmiyetsiz mesabededir. Lakin bu dairenin dışı ise çok çekici ve çok cazibelidir. Bu sebeple çok insanlar, devletlerin zalimane faaliyetlerine ve siyasetin çekiciliğine kapılıp asıl vazifesi olan ahireti unutuyor, kalbi siyasetin karışık meselelerinde boğularak gaflete giriyorlar.

Bu gibi kanlı, zalim ve menfaati esas tutan siyasete kendini kaptıranların hem kalbi, hem imanı hem de ahireti büyük bir tehlike içindedir. Siyasetin bu konularıyla uğraşan ve doğrudan ilgilenen adamın güneş gibi bir imanı olmalı ki, insanların zalim ve gaddar işlerinden dolayı Allah'ı tenzih edip hatayı zalimlere verebilsin. Dünyanın adi menfaatlerini esas tutanlar veya bunu insanlara zarar vermekte kullananların hayatı büyük bir risk ve tehlike altına giriyor.

Şu anda dünya üzerindeki güce hükmetme ve idare etme hislerini tatmin için, dökülen kanlara insanlığa verilen zararlara bakılabilse, Üstadımızın bu ifadesinin ne denli hak ve hakikatli olduğunu görür.

Üstadımızın İkinci Dünya Savaşı münasebetiyle söylediği bu sözler her zaman tazeliğini muhafaza etmektedir. Mektubun sonun şöyle bitiyor:

"Yalnız ehemmiyetli bir endişe ve bir tesellî kalbime geliyor ki: Bu geniş boğuşmaların neticesinde, eski Harb-i Umumîden çıkan zarardan daha büyük bir zarar, medeniyetin istinadı, menbaı olan Avrupa’da, deccalâne bir vahşet doğurmasıdır. Bu endişeyi tesellîye medar, âlem-i İslâmın tam intibahiyle ve Yeni Dünyanın, Hıristiyanlığın hakikî dinini düstur-u hareket ittihaz etmesiyle ve âlem-i İslâmla ittifak etmesi ve İncil, Kur’ân’a ittihad edip tâbi olması, o dehşetli gelecek iki cereyana karşı semâvî bir muavenetle dayanıp inşaallah galebe eder." (bk. age.)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...