Block title
Block content

Altıncı Sır

İçerikler

  1. "İşte rahmet seni, ey insan, o Müstağnî-yi Alelıtlak'ın ve Sultan-ı Sermedînin huzuruna çıkarır ve Ona dost yapar ve Ona muhatap eder ve ..." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

  2. "Rahmet , öyle bir Sultan-ı Zülcelale vesiledir ki, yıldızlarla zerrat beraber olarak kemal-i intizam ve itaatle beraber ordusunda hizmet ediyorlar ." cümlesini açıklar mısınız?

  3. Bütün mahlukat ve mevcudatın vücudu, Cenab-ı Hakk'ın vücuduna nispeten zayıf bir gölge olduğuna ve Cenab-ı Hakk'ın hiçbir cihetle kâinata ve mevcudata ihtiyacı olmadığına göre, mahlukat ve âlem niçin yaratılmıştır?

  4. Cenab-ı Hakk'ın istiğna-i zatisinin, hadsiz acz ve nihayetsiz fakr içinde yuvarlanan biçare insan ile alakası nedir?

  5. "Fakat güneşin ziyası, güneşin aksini cilvesini senin ayinen vasıtasiyle senin eline verir. Öyle de, O zat-ı akdes'e ve o şemsi ezel ve ebed'e biz çendan nihayetsiz uzağız, yanaşamayız fakat onun ziya-i rahmet'i O'nu bize yakın ediyor." İzahı?

  6. "Hazine-i rahmetin en kıymettar pırlantası ve kapıcısı zât-ı Ahmediye olduğu gibi, en birinci anahtarı dahi Bismillâhirrahmânirrahîmdir. Ve en kolay bir anahtarı da salâvattır." Bu ifadeleri izah eder misiniz?

  7. "Umum ümmetin Rahmeten-lil-Âlemîn olan Aleyhissalâtü Vesselâm hakkında hadsiz bir kesretle rahmet manasıyla salavat getirmeleri, rahmet ne kadar kıymetdar bir hediye-i İlahiye ve ne kadar geniş bir dairesi olduğunu, parlak bir surette isbat eder." izahı?

  8. Rahim isminin dünyadaki tecellileri nelerdir?

  9. Salavat ile Allah'ın rahmetine ulaşmak mümkün mü?

  10. Üstadımız “salavatı”; rahmet noktasında Resul-ü Kibriya’ya vesile, Resul-ü Kibriya’yı da rahmet noktasında Allah’a vesile yapmayı tavsiye ediyor. Vesilelik var mıdır? Hakikat noktasında vesileyi nasıl anlamalıyız?

Yükleniyor...