Birinci İşaret

İçerikler


  1. "Eğer muvakkat bir zarar verseler, وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ sırrıyla, ebedî bir sevap ve menfaatle o zarar telâfi edilir." cümlesini izah eder misiniz?

  2. "Ekseriyet-i mutlaka ile dalâlet ve şer, menfidir ve tahriptir ve ademîdir ve bozmaktır. Ve ekseriyet-i mutlaka ile hidayet ve hayır, müsbettir ve vücudîdir ve imar ve tamirdir." cümlelerini açıklar mısınız?

  3. "Ekseriyet-i mutlaka ile dalâlet ve şer, menfidir ve tahriptir ve ademîdir ve bozmaktır." Ademe kudretin taalluk etmemesi ve şerlerin ademî olması, şerrin Allah tarafından halk edildiğini nasıl gösterir?

  4. "Ekseriyet-i mutlaka ile dalalet ve şerr, menfîdir ve tahribdir,.. Ve ekseriyet-i mutlaka ile hidayet ve hayır, müsbettir ve vücudîdir,.." Dalalet ve hidayet için "ekseriyeti mutlaka" tabirinin kullanılmasındaki hikmet nedir?

  5. "Evet, bütün aza-yı esasiyenin ve şerait-i hayatiyenin vücuduyla vücudu devam eden hayat-ı insan, Hâlık-ı Zülcelal'in kudretine mahsus olduğu halde; bir zalim, bir uzvu kesmesiyle, hayata nisbeten ademî olan mevte o insanı mazhar eder." izah eder misiniz?

  6. "Hem dalâletin müstekreh çirkinlikleri ehl-i dalâleti tenfir ettikleri halde..." Buradan ne anlamamız gerekiyor, bunu bir örnekle açıklayabilir misiniz?

  7. On Üçüncü Lem'a Birinci İşaret'i açıklayabilir misiniz?

  8. On Üçüncü Lem'a'daki soruda "Hizbüşşeytanın çok defa galebe etmesinin..." deniliyor; cevapta ise "ehl-i hakka bazen galip oluyor" deniliyor. İzah eder misiniz?

  9. Şeytanın hilesinin zayıf olduğuna, yaptırım gücünün bulunmadığına işaret eden ayetler var. Peki şeytan nasıl insanları kandırabiliyor, Üstad bu konuda bilgi vermiş midir?

Yükleniyor...