Dokuzuncu İşaret

İçerikler


  1. "Hizbullah olan ehl-i hidayet, o kadar inayet ve rahmet-i İlahiye ve imdad-ı Sübhaniyeye mazhar oldukları hâlde, neden çok defa, hizbüşşeytan olan ehl-i dalalete mağlup olmuşlar?" İzah eder misiniz?

  2. "Hakaik-i Kur’âniyenin komşuluğunda ve yakınında olan Medine münafıklarının dalâlette ısrarları ve hidayete girmemeleri..." Ebu Talip, Ebu Leheb, Ebu Cehil gibiler, adem-i kabul mü yoksa kabul-ü adem sınıfına mı giriyorlar?

  3. "Hâlık-ı Zülcelal, kâinatta ezdâdı birbirine mezc edip, birbirine mukabil getirip ve birbirine mütecaviz ve müdafi bir vaziyet verip..." cümlesini devamı ile birlikte açıklar mısınız?

  4. "Hizbullaha karşı meydana çıkabilmek için hizbüşşeytana bazı cihazat vermiş. İşte bu sırr-ı dakik içindir ki, enbiyalar çok defa ehl-i dalalete karşı mağlup oluyor." İzah eder misiniz?

  5. "Hem tecavüz var ki, az bir amel ile çoklarına zarar verip, ihafe noktasında ve firavuniyet cihetinden onlara bir makam kazandırır." Buradaki "ihafe" noktasını izah eder misiniz?

  6. "Aleyhissalâtü Vesselâmın meslek-i kudsisi, hem vücudî, hem sübutî, hem tamir hem hareket hem hudutta istikamet hem akıbeti düşünmek..." İzah edip "hudutta istikamet"i açar mısınız?

  7. "Bin mucizat sahibi olan bir kumandan-ı Rabbani, nasıl oluyor da Uhud’un nihayetinde ve Huneyn’in bidayetinde mağlup oluyor?" Allah -haşa- neden burada yardım etmemiş? Al-i İmran, 160. ayetine göre değerlendirir misiniz?

  8. "Eğer Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam hayat-ı içtimaiye ve şahsiyesinde daima harikuladelere ve mucizelere istinat etseydi, o vakit imam-ı mutlak ve rehber-i ekber olamazdı." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...