Sekizinci İşaret

İçerikler


  1. "Küfür ve dalâlet iki kısımdır. Bir kısmı, amelî ve fer'î olmakla beraber, iman hükümlerini nefyetmek ve inkâr etmektir ki, bu tarz dalâlet kolaydır. İkinci kısım ise, amelî ve fer'î olmayıp, belki itikadî ve fikrî bir hükümdür." İzahı nasıldır?

  2. İman etmeyenlerin ne kadar zulümatlı ve boğucu hayatları olduklarından bahsediliyor. Tabi nazarlarında istikballeri karanlıklı olan insanlar için bu gerçekten doğrudur, ama şunu anlamıyorum: Onlar da sanki hayatlarından memnunlar?..

  3. "Hem insandaki nebâtî ve hayvânî kuvveleri âkıbeti görmedikleri," cümlesinde geçen, "nebati kuvveleri" ifadesini tam anlayamadım, biraz açar mısınız?

  4. "Hem insandaki nebâtî ve hayvânî kuvveleri, âkıbeti görmedikleri, düşünemedikleri ve o insandaki letâif-i insaniyeye galebe ettikleri için, çıkmak istemiyorlar." cümlesini izah eder misiniz?

  5. "Sual: Bu kadar elîm ve karanlıklı, müşkilâtlı yola nasıl ekser insanlar gidiyorlar? Elcevap: İçine düşmüş bulunuyorlar, çıkamıyorlar..." Buradaki soru-cevabı izah eder misiniz?

  6. "İşte, Kur’ân-ı Hakîmin küffarlar hakkında da bir nevi cihet-i rahmeti vardır ki, hayat-ı dünyeviyeyi onlara cehennem olmaktan bir derece kurtarıp bir nevi şek vererek, şek ile yaşıyorlar." Buradaki "şek" ifadesini nasıl anlamalıyız?

  7. "Kâfir, Kur'anın semâvî ilânâtına karşı küfr-ü mutlakı bırakıp meşkûk bir küfre inmiş." cümlesinde geçen "meşkuk küfür" ve "mutlak küfür" arasındaki farkı örnekle izah eder misiniz?

  8. "Meşkûk küfür vasıtasıyla, deve kuşu gibi mevt ve zevâli idam mânâsında gördüğü vakit, Kur’ân ve semâvî kitapların îmânün bi’l-âhiret’e dair kat’î ihbârâtı ona bir ihtimal verir; o kâfir o ihtimale yapışır, o dehşetli elemi üzerine almaz." izah?

Yükleniyor...