Onuncu İşaret

İçerikler


 1. "Bir mezheb-i bâtıl hükmetmiş ki,.." Üstad Hazretleri neden batıl bir mezhebten örnek veriyor? Batılın hükmü de batıl değil mi?

 2. "Nasıl ki süt ve yoğurt bozulsalar yine yenilebilir. Yağ bozulsa yenilmez, bazen zehir gibi olur." Bu cümleyi nasıl anlamalıyız, yağ mı kıymetli süt mü?

 3. İnsi şeytanlar kimlere denir? Şeytanın arkadaşları mıdır? Bir insanın insi şeytan olduğunu nasıl anlarız? Ve dışarıdan görülebiliyor mu? Herkes veya ehli kalb insanlar fark edebiliyor mu?

 4. Müslüman başka dine geçebilir mi? Risalelerde bu konuda bilgi var mıdır?

 5. Şeytan çoğalmakta deniliyor, onların çocukları şeytan olarak mı yaratılıyor? Eğer öyleyse -haşa- zulüm hatıra geliyor? Risalede nasıl geçiyor bu konu?

 6. Şeytan, kendini kendine tabi olanlara neden inkar ettiriyor? Şeytan bu tavrı ile neyi amaçlıyor ve imana nasıl bir zararı olabilir?

 7. "Evet, cinnî şeytanın vücuduna kat'î bir delili, insî şeytanın vücududur. " deniliyor, açar mısınız?

 8. "Hâlık-ı Zülcelâle karşı itiraz etmemek ve rahmetini ittiham etmemek ve hikmetini tenkit etmemek ve haksız şekvâ etmemek için, zahirî bir vasıtayı perde ederek, tâ itiraz ve tenkit ve şekvâ o perdelere gidip..." neden özellikle "Hâlık" ismi zikrediliyor?

 9. "Kâinattaki umur-u hayriyedeki kanunların mümessili, nâzırı hükmünde olan meleklerin vücudu, ittifak-ı edyân ile sabit olduğu gibi, umur-u şerriyenin mümessilleri,.." Umur-u hayriye ve şerriyenin perdeleri var mı?

 10. "Şerlerden ve fenalıklardan gelen itiraz ve tenkit Hâlık-ı Zülcelâle teveccüh etmemek için, hikmet-i Rabbâniye, şeytanın vücudunu iktiza etmiştir." deniyor. Bu ifade ile şeytan takdir edilmiş gibi olmuyor mu?

 11. "Umur-u şerriyenin mümessilleri ve mübaşirleri ve o umurdaki kavâninin medarları olan ervâh-ı habise ve şeytaniye bulunması, hikmet ve hakikat noktasında kat'îdir." cümlesini açıklar mısınız?

 12. Şeytan, nasıl her insana bir anda vesvese verebiliyor?

 13. Şeytanın münhasır vücudu var mı, yoksa kötülüklerin şahsı manevisini mi temsil ediyor? Şeytanın yaratılması hangi isme dayandırılmalıdır? Risaleler ışığında bakar mısınız?

 14. "...insanda kalbin bir köşesinde lümme-i şeytaniye denilen bir âlet-i vesvese ve kuvve-i vâhimenin telkinatıyla konuşan bir şeytanî lisan ve ifsad edilen kuvve-i vâhime,.." cümlesini devamıyla açar mısınız?

 15. "Bu lümme-i şeytaniye ve şu kuvve-i vâhime bir kulak ve bir dil olduklarından, ona üfleyen ve bunu konuşturan haricî bir şahs-ı şerîrenin vücudunu ihsas ederler." Buradaki "bir kulak" ve "bir dil" dediği nedir?

 16. "İnsan küçük bir âlem olduğu gibi, âlem dahi büyük bir insandır." Alemdeki cinlerin, insandaki mukabili olabilir mi?

 17. "Melek ilhamı" ile "lümme-i şeytaniye", kalpte aynı yerlere mi tecelli ederler, yoksa ikisinin de kalpte ayrı ayrı yerleri mi vardır?

 18. On Üçüncü Lem'ada ifadesi bulunan, "Kuvve-i vahime"mizi nasıl kontrol altına alabiliriz; yöntemi nedir?

 19. Üstad Hazretleri, ifsad edilmiş kuvve-i vahimeden bahsetmektedir. Peki bu kuvve, nasıl ifsad oluyor, ifsad olduktan sonra nasıl ıslah olacak?

Yükleniyor...