"Hem tecavüz var ki, az bir amel ile çoklarına zarar verip, ihâfe noktasında ve firavuniyet cihetinden onlara bir makam kazandırır." Buradaki "ihafe" noktasını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Dalâlette ve küfürde hem adem ve terk var ki, pek kolaydır, hareket istemez. Hem tahrip var ki, çok sehîldir ve âsândır, az bir hareket yeter. Hem tecavüz var ki, az bir amel ile çoklarına zarar verip, ihâfe noktasında ve firavuniyet cihetinden onlara bir makam kazandırır. Hem âkıbeti görmeyen ve hazır zevke müptelâ olan insandaki nebâtî ve hayvânî kuvvelerin tatmini, telezzüzü için hürriyeti vardır ki, akıl ve kalb gibi letâif-i insaniyeyi insaniyetkârâne ve âkıbet-endişâne olan vazifelerinden vazgeçiriyorlar." (1)

İhafe; insanları korkutmak, insanların kalbine korku salmak anlamlarına geliyor. Zalimlerin mesleği tahrip ve yıkmaktır. Tahrip ve yıkmak da kolay olduğu için, insanlar zalimlerin bu şerrinden ve tahribinden çekinirler ve korkarlar. Bu noktadan zalimler insanların kalbinde kötü bir üne ve makama sahip olurlar. Kısacası insanlar üstünde korku imparatorluğu kurarlar Firavun ve Nemrut gibi.

Firavun ve Nemrut gibi zalimler, aslında kişilik olarak zayıf ve değersiz insanlar; ama meslekleri olan zulüm ve tahrip, onları güçlü ve karşı konulmaz yapıyor, bu yüzden milyonlarca insan; bir insanın tahakkümü altına girip onların zulmüne boyun eğiyorlar. İşte böyle zalimler insanlar üstündeki makamını ihafe ile temin ediyorlar.

(1) bk. Lem'alar, On Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

mustafa kayapalı
Zuhruf suresi 54. ayet bu izahlara güzel bir örnektir. " O hal­kı­nı kü­çüm­se­di, on­lar da ona ita­at et­ti­ler. Doğ­ru­su on­lar yol­dan iyi­ce çık­mış bir top­lum idi." (Suad Yıldırım)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...