"Hem tecavüz var ki, az bir amel ile çoklarına zarar verip, ihâfe noktasında ve firavuniyet cihetinden onlara bir makam kazandırır." Buradaki "ihafe" noktasını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Dalâlette ve küfürde hem adem ve terk var ki, pek kolaydır, hareket istemez. Hem tahrip var ki, çok sehîldir ve âsândır, az bir hareket yeter. Hem tecavüz var ki, az bir amel ile çoklarına zarar verip, ihâfe noktasında ve firavuniyet cihetinden onlara bir makam kazandırır. Hem âkıbeti görmeyen ve hazır zevke müptelâ olan insandaki nebâtî ve hayvânî kuvvelerin tatmini, telezzüzü için hürriyeti vardır ki, akıl ve kalb gibi letâif-i insaniyeyi insaniyetkârâne ve âkıbet-endişâne olan vazifelerinden vazgeçiriyorlar." (1)

İhafe; insanları korkutmak, kalplerine korku salmak manasına geliyor. Zalimlerin mesleği tahrip ve yıkmaktır. Tahrip ve yıkmak da kolay olduğu için, insanlar zalimlerin bu şerrinden ve tahribinden çekinirler ve korkarlar. Bu noktadan zalimler insanların üstünde korku imparatorluğu kurarlar; Firavun ve Nemrut gibi. Ekseri olarak insanlara korku salanlar, huzursuz edenler dalâlet ve küfür ehli olanlardır.

Firavun ve Nemrut gibi zalimler, aslında kişilik olarak çok zayıf ve kıymetsiz insanlar; ama meslekleri olan zulüm ve tahrip, onları güçlü ve karşı konulmaz yapıyor. Bunun içindir ki, milyonlarca insan; bir insanın tahakkümü altına girip onların zulmüne boyun eğiyor. İşte böyle zalimler insanlar üstündeki makamını ihafe ile temin ediyorlar.

(1) bk. Lem'alar, On Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...