On Üçüncü Rica

İçerikler


  1. "Harb-i Umumide Rus'un esaretinden kurtulduktan sonra, İstanbul'da, iki üç sene Dârü’l-Hikmet'te, hizmet-i diniye beni orada durdurdu..." İzah eder misiniz?

  2. "Baktım ki, benim medresemin etrafındaki şehir içi, kale dibi mevkii... O hanelerdeki adamların çoğuyla dost ve ahbap idim. Kısm-ı âzamı, Allah rahmet etsin, muhaceret ile vefat etmişler..." Bu cümlelerdeki, "dost ve ahbap" kimlerdir?

  3. "Eğer dostlardan mufarakat olmasaydı, ölüm ruhlarımıza yol bulamazdı..." cümlesini izah eder misiniz?

  4. "Ölmek için tevellüd edip dünyaya gelirsiniz; harap olmak için binalar yapıyorsunuz, hakikatini kulağımla değil, gözümle işitiyordum." cümlesini izah eder misiniz? Kulak ve göz ile işitmenin farkı ne olabilir?

  5. "Sekiz daimî cenneti hadsiz bir zamanda hadsiz envâ-ı nimetiyle doldurup ibâdına ihzar eden bir Rahmânü’r-Rahîm..." Buradaki "sekiz cenneti" izah eder misiniz?

  6. "Ahbabın gittikleri âlem karanlıklı değil, yalnız yerlerini değiştirdiler; yine görüşeceksiniz." İzah eder misiniz?

  7. "Ağlayan yetimlerin vâveylâları ise, zikir ve tesbihin zemzemeleri olduğunu nur-u imanla gördüğümden..." Yetimlerin ağlamaları iman nuruyla nasıl zikir ve tesbihe dönüşüyor, izah eder misiniz?

  8. "Ve bu dünyada, bu dünya kadar büyük, hususî dünyamdaki bütün mevcudatı, hamd ve tesbihât-ı İlâhiyede tasavvur ve niyetimle istimal etmek bir hakkım olduğu nokta-i nazarından,.." İzah eder misiniz?

  9. "O rica ve ziya ve teselli veren imanı zevk etmek ve tesirâtını hissetmek için, ihtiyarlığa lâyık ve İslâmiyete muvafık ubudiyetkârâne bir tavr-ı şuurdârâne takınmakla olur." Ubudiyetkârâne tavrı izah eder misiniz?

Yükleniyor...